TALER FASTLANDETS SAK: Mathias Vikse Rovik i Haugaland Fpu. Foto: Privat.

– Fastlands-Karmøy må bestemme selv

Skrevet av Paul André Sommerfeldt
18.04.2016 09:57 - OPPDATERT 18.04.2016 11:57

KOMMUNESAMMENSLÅING:  Nestformann Mathias Vikse Rovik i Haugaland Fpu har vokst opp på Kolnes, og reagerer på at ikke politikerne i Karmøy gir en åpning for at innbyggerne på fastlands-Karmøy selv skal få bestemme hvorvidt de bør beholde dagens kommunestruktur eller om de skal gå inn i Haugesund.

– Dette handler ikke om Karmøy, men om fastlandssida. Dersom en folkavstemning skal gjelde for hele Karmøys befolkning, får ikke fastlandet sagt sin stemme. Dette bør ikke være opp til politikerne i Kopervik å avgjøre, sier Vikse Rovik.

– Men har ikke innbyggerne på Karmøy også noe de skulle ha sagt i en folkeavstemning?

– Jo, selvsagt. Men fastlandet er for dårlig representert i kommunen og generelt. Det er ikke så mange representanter fra fastlandet i kommunestyret som det burde være. Det siste som ble gjort på Kolnes var utbyggingen av Skrevegen, og Skre-krysset ble ikke gjort ferdig. Hvis vi skal stole på noen i Kopervik, bør vi tas mer hensyn til, sier Fpu-politikeren.

Ønsker storkommune

Vikse Rovik mener at Haugalandet vil være best tjent med å gå inn for en ny storkommune, der fastlands-Karmøy kan fungere som en pilot for resten av Karmøy.

– Fastlandet vil ikke tjene på det i begynnelsen, men om fem år vil Haugesund trolig ha bygget økonomien tilbake blant annet ved hjelp av fastlandet. Dersom fastlandssida går inn først, er det mulig at Karmøy kan se fordelene og komme etter. Et sterkere Haugesund gir et sterkere Haugaland, mener ungdomspolitikeren.

På Karmøy frykter mange at avstanden til en eventuell kommuneadministrasjon i Haugesund vil bli for stor. Vikse Rovik mener dette må løses ved at alle stedene har sine faste representanter.

– Da ville folk blitt mer engasjert og de kunne sagt sitt om hver enkelt sak, mener Vikse Rovik.

Stort engasjement

17-åringen roser det lokale engasjementet på Kolnes og mener oppslutningen rundt folkemøtene i vinter viser at temaet engasjerer mange.

– Folk ønsker en forandring og bryr seg om saken. Allikevel går kommunen i mot og prøver å stanse dette, sier politikeren.

Synes du det burde arrangeres en folkeavstemming i Karmøy? Si din mening i avtemmingen over.

Les mer om:

Politikk Karmoynytt