Aase Simonsen (H).

«Fase 3 – hva får Karmøy?»

Skrevet av Aase Simonsen
29.05.2020 14:38

LESERINNLEGG: Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, må vi trappe opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen. Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb. Det er omfattende tiltakspakker som er levert så langt - og som følges opp i dag med mere penger til kommunene og til ulike tiltak som skal stimulere til at Norge og bedriftene kommer i gang igjen og at det går fremover.

Vedlikehold og rehabilitering av bygg

Karmøy Kommune får i dag 18,7 mill kroner i tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg. Dette er ett av flere tiltak for å motvirke arbeidsledigheten og det vil bidra til å skape aktivitet og arbeidsplasser i lokal bygg- og anleggsnæring.

Kommnale næringsfond

I tillegg foreslår regjeringen 600 mill kroner til kommunale næringsfond. Dette er penger som er ment å kunne komme raskt ut i bedriftene og som kan brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Det kan gis støtte til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer. Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkningene av pandemien. Og disse midlene vil blant annet være veldig viktige for bedrifter innen reiselivet.

Skjønnstilskudd

Det kommer også mer penger til alle kommunene som skal dekke utgifter til smittevern. Her skal 400 mill kroner fordeles til kommuner som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstjenesten, barnehagene eller skolene.

Tilskuddene som kommer i fase 3 i dag kommer på toppen av de ekstrabevilgninger som kommunene allerede har fått.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.