Arkivfoto

Får millionstøtte til innsats mot forsøpling

Skrevet av Øystein Merkesvik
21.03.2019 10:24 - OPPDATERT 21.03.2019 11:24

Friluftsrådet har etter søknad til Miljødirektoratet mottatt et tilsagn på 1 million kroner til innsats mot marin forsøpling. Arbeidet skal foregå i samarbeid med medlemskommuner, Ragn-Sells, HIM, Karmsund Havn IKS, lag og foreninger, bedrifter, dykkerklubber,  privatpersoner, skoleelever og mange frivillige, opplyser Oddvin Øvernes som er daglig leder i Friluftsrådet Vest. 

– Dette er svært positivt og er et viktig bidrag i denne nasjonale dugnaden mot marin forsøpling, sier Øvernes.

Klokken 12.00 i formiddag går startskuddet for årets strandryddeaksjon på Haugalandet.

– Resultatet i fjor ble på over 100 tonn innsamlet avfall og vi har en målsetting om få samlet inn like mye i 2019, sier han. 

 

Les mer om:

Karmoynytt