Leserinnlegg:

«Familiene først»

KrF vil alltid være på familienes side. Derfor ser jeg med bekymring på måten andre partier forholder seg til familiepolitikk. Flere partier på venstresiden legger opp til en «one size fits all»-politikk der familiene ikke gis rom til å forme sin egen hverdag. De tar ikke inn over seg at dagens familier kommer i alle former og størrelser.


KrF vil gi familiene mer frihet til å velge hva som er riktig for seg og sine. Svaret på moderne familiepolitikk er ikke mer styring fra politikere på Stortinget, men å styrke familiene og gi tillit til at de vet hva som er best for seg og sine. For partiene på venstresiden er det eneste riktige for en familie at barnet går i barnehage fra det er ett år, og at foreldrene ikke tar valg som utfordrer den såkalte arbeidslinja. Derfor vil de bl.a. fjerne kontantstøtten. 

Men familiene bør gis tillit til å gjøre ulike valg. Noen vil velge å takke ja til en trygg og god barnehageplass, mens andre vil velge å være hjemme med barna sine litt lenger før de sendes til barnehagen. Denne valgfriheten har en verdi for KrF! 

Min vurdering er at partiene på venstresiden ikke har tillit til, eller ambisjoner for familiene. De vil beholde tredelingen av foreldrepermisjonen og fjerne kontantstøtten. KrF vil gå i motsatt retning. Vi vil skrote tredelingen og ha en mer fleksibel permisjonsordning hvor foreldrene selv velger hvordan permisjonen skal fordeles dem imellom, og vi er garantisten for kontantstøtten. 

Å gjøre hverdagen enklere for familiene er en av de viktigste sakene for KrF. Barnefamiliene skal være trygge på at de alltid har KrF i ryggen. Derfor står vi opp for kontantstøtten samtidig som vi ønsker en raus barnetrygd og engangsstønad. I regjering har vi sørget for en historisk økning i barnetrygden, denne skal løftes videre til 2000 kroner per måned for barn mellom 0 – 6 år, og til 1500 kroner for de mellom 6 og 18 år.

Engangsstønaden er en støtte til familier som ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger. Fra 2013 har KrF sørget for å nær tredoble denne støtten slik at de som ønsker det skal ha muligheten til å få barn når det passer best i livene deres, og ikke være begrenset til når det passer best økonomisk. Vi vil jobbe for å erstatte denne støtten med retten til foreldrepermisjon - for alle, minstenivået skal være 2G (tilsvarende 212 000 kroner i 2021).

KrF ønsker videre at alle barn skal ha samme mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, fordi vi vet hvilken verdi dette har for barndommen og ungdomstiden. For familier med lave inntekter kan det være vanskelig å betale for dette når regningen kommer. Derfor har KrF i regjering innført fritidskortet som skal brukes til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter. Vår ambisjon er at alle barn i Norge skal få muligheten til å benytte seg av dette kortet som foreløpig bare er tilgengelig i enkelte deler av landet. 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle politikk som skal spille på lag med familien. På KrFs landsmøte vedtok partiet å innføre en ekstra ferieuke for småbarnsfamilier, noe som vil være en veldig god løsning på logistikkutfordringene året igjennom for barnefamiliene. I regjering har vist at vi prioriterer familiene. Mer eller mindre valgfrihet for familiene blir en viktig sak ved høstens valg. For KrF er det ingen tvil: Familier er forskjellige, derfor ønsker vi å styrke familiene og gi foreldrene støtte, valgfrihet og mer tid sammen med barna.

Alf Magne Grindhaug
Tredjekandidat Stortinget Rogaland KrF

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Alf Magne Grindhaug krf