Bru Aureivegen føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Fakta om omkjøringsveien og økonomi: Svar til Per Thorvik»

Skrevet av Gunvar Mikkelsen, Hein Berdinesen
19.11.2019 13:51

LESERINNLEGG: I et leserinnlegg i Karmøynytt 19. november om økonomi og politikk i Haugalandspakken  argumenterer Thorvik på basis av en rekke faktafeil. Feilene korrigeres punktvis nedenfor.

1. Hvem som vant valget har ingenting med om omkjøringsveien skal realiseres eller ikke. Det var ikke et valg om ja eller nei til omkjøringsveien. 

2. Rogaland fylkeskommune oppga en gunstigere situasjon enn statsråd Dale, men det var flere uker før svaret fra statsråd Dale kom 14. november, der det ble slått fast at Haugalandspakken må spare 2,4 milliarder kroner. 

3. Norheim-Raglamyr er i Karmøy kommune, så man kan ikke si at det ikke tilhører Karmøy. Norheim-Raglamyr utgjør for øvrig bare 210 millioner kroner. 

4. Karmøy har rett på 37 % av gjenværende bompenger (ikke 50 %, som Thorvik hevder), samme beløp som Haugesund. Dette utgjør 370 millioner kroner (av 1 milliard, som er resterende bompenger). 

5. Det går selvsagt an å ta åpenbart positive delmomenter fra nåværende reguleringsplan. Engveien har vært planlagt i 20 år, åpning av Klæhaugveien har også vært diskutert lenge. Likeså Veakrossen og Opelkrysset. Rådmannen i Karmøy har selv foreslått en slik løsning i et skriv til kommunestyret 1. juli 2019. Sitert fra skrivet: «Man deler opp prosjektet og bygger den delen som ikke er kontroversiell og som har en sjølstendig, positiv effekt. Dette vil for eksempel kunne være rundkjøringen i Åkra sentrum og forlengelse av Engvegen med tilhørende tilkomstveger. Mange vil kanskje tenke seg at krysset mellom fv.47 og østre Veaveg er en slik del av planen.»