«Den store vennlige skolen»

Får fire millioner til aktivitets- og forskerpark

Skrevet av Kent Olsen
05.12.2019 11:31

Det planlegges en stor aktivitets- og forskerpark i tilknytning til den nye skolen på Stangeland, og nå får prosjektet statlig støtte fra Kulturdepartementet.

KOPERVIK: Parken skal fungere som en møteplass og aktivitetsarena både i skoletiden, på ettermiddagstid og kveldstid.

– Parken skal tilby gode muligheter for utfoldelse og fysisk aktivitet og skal utfordre det enkelte barn til å prøve sine grenser. Den skal invitere til eksperimentering og utforsking, og den skal gi rom for ulike typer sosial aktivitet og en opplevelse av lokal identitet. Et slikt multibruksområde vil kunne bidra til at parken blir en møteplass for lokalbefolkningen, som igjen vil kunne føre til økt fysisk aktivitet, sier kommunalsjef Bjørn Andersen til kommunens nettsider.

I en pressemelding fra Regjeringen står det at SI-avdelingen mener koblingen mellom aktivitetspark, miljøintegrering og praktiske-pedagogisk læringsarena er interessant.