«Etterlyser politikk for de unge!»

Skrevet av Emilie Sørensen og Kristian Mateo Norheim
25.08.2019 09:44

LESERINNLEGG: Valgkampen er nå godt i gang og valget nærmer seg med stormskritt. Nå har regjeringen til og med fått bompengekrisen ut av verden. Da kan det være på tide at politikerne får på banen flere saker, spesielt saker som appellerer til unge velgere. Vi trenger politikere som hører på og viser at de tar unge velgere seriøst. Vi ser at en del unge velger å ikke stemme ved valg, selv om det er et økende engasjement i flere aktuelle saker. Hvorfor er det slik? 

Saker som engasjerer unge velgere, er blant annet klimakrisen, abortloven, skole, kollektivtransport, dyrevern og psykisk helse. Likevel er disse sakene langt fra så synlige som de burde ha vært. En av de viktigste oppgavene til dagens politikere er å lage et bedre samfunn for neste generasjon. De nevnte sakene bør derfor bli mer aktuelle i dagens politikk, dersom politikerne ønsker å nå ut til de unge velgerne. 

Når valgkampen nå har vart en liten stund har vi fått inntrykk av at både unge og godt voksne velgere er veldig opptatt av hva de ulike partiene vil gjøre med klimakrisen. Et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, som også er sosialt utjevnende, er å satse mer på kollektivtransport. Både De Grønne og Rødt går inn for en storsatsing på kollektivtransporten i kommunen. Blant annet ønsker vi å legge til rette for mindre privatbilisme i fremtiden ved å innføre 10-10 ordningen for buss i hele Karmøy - det vil si buss for en tier hvert tiende minutt. Vi tenker også at det kan være et bra tiltak å satse på miljøvennlig båttransport mellom Kopervik, Torvastad og Haugesund. Dette fordi kollektivtilbudet i Karmøy generelt er for dårlig. Unge mennesker er i dag villige til å gjøre mer for klima, og mange unge ønsker å kunne velge kollektivtransport foran bil eller moped. 

En annen sektor som virkelig er viktig og påvirker unges liv er skolen. Ungdom tilbringer store deler av dagen på skolen og det er derfor viktig at det blir større fokus på det psykososiale. Vi ser over hele landet at det er økt tendens til selvhat, selvskading og i verste fall selvmord blant unge. Dette må vi tørre å snakke om også i politikken. Vi ønsker å skape en trygg og inkluderende skole hvor elever ikke føler på «generasjon prestasjon» og faktisk bruker skolehverdagen effektivt på læring. Et av tiltakene som både De Grønne og Rødt er enige om er å innføre leksefri skole i kommunen. Forskning viser at lekser reproduserer klasseskiller i samfunnet. De aller fleste elever er også enige om at lekser stjeler mye fritid, er stressende og dermed gjør elevene mindre motiverte for skole. Leksefri skole vil gi ungdom mer fritid og mer motivasjon. 

Unge velgere etterlyser nå realpolitikk som vil ha noe å si for deres hverdag. Det trengs derfor flere unge stemmer i kommunestyret etter årets valg, for å få gjennomslag for mer politikk som angår de unge. Det er viktig at alle partiene fremmer saker som engasjerer unge, men også løfter frem unge kandidater på lista. Vi stiller derfor til valg for å fremme de unges stemmer og ønsker i kommunestyret. Det akter vi å jobbe for om vi blir valgt inn. Stem på de unge! 

Godt valg. 

Skrevet av Emilie Sørensen, 4. kandidat Miljøpartiet de Grønne og Kristian Mateo Norheim, ordførerkandidat Rødt.