Daglig leder i METCentre, Arvid Nesse.

Ett steg nærmere utvidelse: – Det er veldig kjekt at departementet gir grønt lys

Skrevet av Camilla Sørensen Wik
01.06.2021 14:24

Karmøy-selskapet Marine Energy Test Center (METCentre) er ett steg nærmere utvidelse av testsenteret utenfor Karmøy.

NÆRINGSLIV: Det melder METCentre i en pressemelding tirsdag. 

Selskapet slipper nemlig nå å gå veien om konsekvensutredning og høring for å søke om konsesjon. Havenergiloven åpner for at departementet kan gjøre unntak, blant annet for testprosjekt med enkeltstående innretninger med avgrenset levetid. Et slikt unntak blir når gjort for METCentre, og selskapet kan dermed gå direkte til Norges Vassdrag- og Energidirektorat med konsesjonssøknaden. 

– Det er veldig kjekt at departementet gir grønt lys, sier Arvid Nesse, daglig leder ved testsenteret på Karmøy.

– METCentre har utviklet seg til å bli verdensledende. Det at de nå får søke om utvidelse gjør at vi kan holde oppe Norges ledende posisjon innen flytende havvind, sier olje- og energiminister Tina Bru om saken. 

Søknaden er på et område på 21 kvadratkilometer, og turbinene skal ha 1,5 kilometer mellom seg.

– Bortsett fra en aktsomhetssone på 50 meter, så skal ikke turbinene være til hinder for trafikken i området, skrives det i pressemeldingen. 

– Nettkapasiteten på land er 70 megawatt, men vi ønsker å ha høyere kapasitet på noen av disse turbinene. I 2022 venter vi på at Flagship også skal komme for å teste teknologien. Denne turbinen samarbeider blant annet med spanske Iberdrola og norske Dr. Techn. Olav Olsen. Flagship skal ha en kapasitet på rundt ti megawatt, og skal redusere kostnadene per megawatt med 40–60 euro. I tillegg har vi avtale med det svenske energiselskapet Hexicon og andre aktører som enda ikke er kunngjort, så det er mye på gang utenfor Karmøy om vi får den endelige konsesjonen i havn nå til å utvide området, sier Nesse om planene fremover.