Foto: Ida Kristin Vollum.

Et trist innlegg fra stolt karmøybu, som er i ferd med å miste stoltheten


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Du har kanskje hørt at Karmøy kommune har satt i gang en prosess med å utvikle ny visuell identitet. Det er en helt naturlig prosess at dette skjer for en kommune, slik det også skjer med jevne mellomrom i bedrifter. Men nå lurer jeg virkelig på hva som har foregått i hodene på dem som har foreslått endringen i tidslinja, som har vært en viktig del av Karmøys grafiske profil siden 2010.

Tidslinja er et fint grafisk element som Karmøy har utviklet blant annet for å bygge kommunens identitet. Da den kom tenkte jeg at den var vakker og smart, og at den evnet å bygge stolthet og identitet for oss Karmøybuer. 

Når vi snakker om Vikinghistorien, Karmsundet som tidligere het Nordvegen og gav navnet til Norge, Olavskirken på Avaldsnes, havet og fiskerihistorien med Skudeneshavn i sentrum og til slutt – barna den nye generasjonen som vokser opp og som er framtida, tror jeg absolutt alle karmøybuer kan kjenne på stolthet og føle at tidslinja som visualiserer dette, underbygger identiteten vår som karmøybuer. Derfor tenker jeg at dette profilelementet har fungert godt, samtidig som den visuelt er veldig fin. 

Så hva er endringen som foreslås nå? Jo, måken over havet flyttes over sjøhus og kirke (for så vidt riktig historisk sett, for måkene må trekke stadig lenger innover land for å finne mat, på grunn av reduksjon i tilgang på fisk) Men det som nå befinner seg der ute i havet på denne tidslinja, og som ifølge sakspapirene skal beskrive ny og framtidsretta næringsvirksomhet, er altså en havvindturbin. For ja, hurra, det vil jo bidra til å bygge stolthet, samhold og identitet, når store deler av befolkningen er motstandere av disse turbinene. Hvordan er det mulig å tro at denne profilen skal bidra til å skape stolthet og identitet, når det man gjør er å ta inn et av de mest konfliktfylte elementene som finnes?

Hvordan vil det oppleves for oss innbyggere (som det er mange av, spesielt langs vestkysten av Karmøy) som kjenner på stor sorg, fordi den vakre horisonten vår tas fra oss bit for bit. Tror dere vi vil kjenne på stolthet og en enda sterkere identitet som karmøybuer, med denne profilen?

Og til opplysning, vi kjenner ikke bare på den egoistiske sorgen det er å miste den fine horisonten. Men vi kjenner på sorg på vegne av naturen. Mange av oss opplever at det er tatt altfor hastige beslutninger, at konsekvensutredningene ikke er gode nok, og at allerede eksisterende forskning ikke er tatt hensyn til. Er det mulig måken må tas helt ut i neste revidering av tidslinja? Og kan det være sjøhusene blir et vagt minne om noe som var, fordi det ikke vil finnes grunnlag for fiskeriene etter den massive utbyggingen som planlegges rett utenfor kysten vår?

På mandag skal saken om kommunens visuelle identitet opp i kommunestyret og jeg krysser fingrene for at dette stoppes!

Tove Virata Bråthen
Sævelandsvik