Omkjøringsveien, Ådland-perspektiv. Illustrasjon: Statens Vegvesen

«Et forsøk på «knockout» av veiforkjemperene?»

Skrevet av Øystein Merkesvik
22.02.2019 08:56 - OPPDATERT 22.02.2019 09:56

MENINGER: Harald Dale har en markant tyngde her på Karmøy. Han har vært med siden Radio 102 "revolusjonen" og etterpå en karriere i NRK Rogaland - at en som han kan sleive og raljere med politikere og fagfolk er med å nører opp under at andre bare kan kjøre på! Det er skremmende og det er leit.

Dale med sin kapasitet igjennom spaltist og radio/tv bør heller bidra oss i Ja-Gruppa til å få til ei forsoning. Vi skal tross alt leve sammen i Karmøy, etter at ny fv47 er realisert. At Dale nå er blottet for sin journalistiske kløkt, er synd å observere og i beste fall en uttalelse fra en nei mann på tverke med befolkningen i Karmøy som ønsker fornyelse.

Dale omtaler statsansatte som influenser og fortsetter harseleringen av Yngve Eriksen. 

Vi hadde aldri trodd at vi skulle få oppleve at Harald Dale skulle falle så lavt, det er graverende og det er trist.

Dale spiller på den debatten som har vært rundt Yngve Eriksen i sosiale medier de siste dagene og han sår også sterk tvil på arbeidet som er utført av SVV. 

Med sin tyngde i radio og tv igjennom mange år på Karmøy og Rogaland, føler vi at her kaster Dale bensin på bålet i sin iver etter å finne mest mulig passende negative ord om veistriden. 

Det som er veldig vondt å svelge for mange er at Dale er fast spaltist i Karmøynytt. Derfor oppfattes innlegget av mange som et Leder-innlegg. Det tolkes som det er Karmøynytt si mening!

Det de aller fleste på kommunestyremøtet hørte og så var at SVV har lagt ned utrolig mye arbeid for å ta hensyn til de innsigelser som tidligere har kommet inn. At jordbruksarealet blir borte er til fordel for rødlistet åkerrikse, denne uttalelsen er ikke ukjent for oss. Det at åkerrikse nå kan «juble» må han bare ha funnet på i et svakt øyeblikk for å drive «Hekkan» med de som var på møtet. Det ble tydelig forklart av SVV at jorden skulle gjendyrkes tilsvarende tapt jordbruksareal og at dette er endel av planen for at ferrest mulig skal bli belastet. Rødlistet åkerrikse er desverre mest utsatt av slåmaskiner og er ikke truet av ny vei. De som var tilstede oppfattet at Yngve Eriksen verken var høylytt eller usaklig, men at han gav klart uttrykk for at her er hensyn tatt og at han ser ny hovedvei som et godt tiltak for hele Karmøy! 

Det som vi JA-tilhengere nå har satt på blokka etter å ha lest Harald Dale sitt innlegg er at uansett hvilke forbedringer og tilrettelegginger som gjøres nå så er det noen som aldri blir fornøyd! Da skal man heller rakke ned, harselere ved å trekke frem og plukke fra hverandre og egenskapsforklare de som har uttalt seg. Debatt må vi ha, noen ganger er man enige andre ganger uenige.

Det er flere enn oss undertegnende som ikke ble oppløftet av dagens innlegg, Harald Dale! Vi har forsøkt oss på ros av motstanderne, der de etter vår mening ikke har kome med konstruktive innspill. Slik at vi sammen kan enes som et folk.

Så alt i alt så er vi slett ikke imponert over Harald Dale - ei heller Karmøynytt som lar en av sine faste spaltister slippe til med dette.

Vi som er for veien ønsker utvikling, tenker på trafikksikkerhet, infrastruktur by og næringsutvikling. Og vi tenker også naturvern oppi det hele! Motstanderene  ønsker tydeligvis et Karmøy slik det var i gamledager. Helst uten veier, biler, hus eller næring. Men det nytter ikke å drømme seg tilbake i tid, vi må tenke fremover. Hvordan kan et samfunn og en øy som Karmøy utvikle seg om en ikke ønsker å bidra til fornying og forbedring?

Vi får stadig mer befolkning, hus, næring, tettbebyggelse og  trafikk på Karmøy. Dette må hensyntas NÅ, og med tanke på fremtidige generasjoner. 

Vi har fått fakta levert av SVV, det bør ikke være noen tvil om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 3 (1) kommer best ut. Sør Karmøy trenger ny, trafikksikker vei og det gjør resten av Karmøy også. La oss begynne å bygge alt. 3(1) nå, så fortsetter vi med neste trase så fort som mulig. 

Vi har prøvd oss på å skryte av motstanderne for kanskje å komme dit hen at vi kan enes om forskjellige ting, men med dagens innlegg i Hnytt i fra Berdinessen og Mikkelsen så ser vi at vi er milevis fra hverandre til i det hele tatt å kunne sette oss ned med en kopp kaffe sammen! Vi kommer ikke til å komme med noe motsvar til deres innlegg fordi det har blitt oppfattet som forsøk på å slå «knockout»på JA-gruppen. Det var ikke knockout dere signaliserte i innlegget, det var personangrep og «slag langt under beltestedet!»

Les alt om:

Meninger Karmoynytt