Marianne Sol Levinsen. Foto: Privat
Leserinnlegg:

–⁠ Er skogshogst i hekketiden greit?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Da jeg hadde et viktig spørsmål til ordfører i siste kommunestyre møte i Karmøy om å bla.a begrense kantslått i pollineringsfasen, førte dette til et positivt vedtak om at det kun skal slås der det er trafikkfarlig.

Dette betyr at viktige arealer blir ivaretatt i en blomstringsesong som gir mat til våre felles insekter.

Å sloss mot å bryte ned natur er blitt en viktig kampsak da vi har en naturkrise på gang!

Vi mennesker vet hvor viktig det er at insekter skal bevares, likevel ødelegges areal for areal med å fjerne viktige habitater for våre viktige venner.

Forsvinner insekter, forsvinner vårt livsgrunnlag.

Karmøy er en kommune som kanskje kunne blitt enda bedre på å ivareta artsmangfold, men å unngå kantslått i pollineringsfasen er et viktig signal også til innbyggerne om at vi ønsker å bli bedre på dette. Å bruke gift er også blitt svært begrenset.

Mitt spørsmål om hvor det blir av blomsterenger i Karmøy ble aldri besvart av ordfører, nå som det flere ganger er blitt vedtatt i kommunestyret.

Kanskje dette innlegget fører til et svar på dette.

Vi som innbyggere kan både kreve og være med på å påvirke til at naturkrisen begrenses, det er både håp og en realistisk tro på at vi ikke alene kan gjøre alt, men sammen gjøre mye. 

Vi låner kun natur, vi eier den ikke.

Jeg hadde også håpet media skulle ta tak i skogshogst midt i hekkesesongen, som er lovlig, men likevel svært skadelig.

Intensjonen om innlegget er at avisen følger bedre opp i saker som omhandler vårt viktige naturmangfold i kommunen vår, og å få politikere som står på valg til å si noe om deres verdier rundt dette tema.

Er skogshogst i hekketiden greit, klarer andre kommuner å følge opp ivaretakelse av viktig fauna i pollineringsfasen?

Det er sprekt om noen som stiller til valg tør å besvare spørsmålene, samt love å etterfølge dette.

Undertegnet er nå leder i Norges Miljøvernforbund avdeling Haugaland og ikke lenger kommunestyrerepresentant i Karmøy.

Marianne Sol Levinsen