Kristian Mateo Norheim er første kandidat Rødt i Karmøy. Foto: Privat

«Er ikke jordvern viktig for Karmøylista?»

Skrevet av Kristian Mateo Norheim
03.07.2019 08:50 - OPPDATERT 03.07.2019 11:51

MENINGER: Mandag 1. juli vedtok Karmøy kommunestyre en egen jordvernstrategi, og skal ha stor ære for å ta jordvern på alvor. Som vi i Rødt skrev tidligere mener vi at strategien har for lave ambisjoner. Allikevel er den en god start! 

Jeg var selv til stede under kommunestyremøtet, og under debatten i forkant av vedtaket hørte jeg noe som forundret meg voldsomt. Trygve Hagland fra Karmøylista gikk opp på talerstolen og nærmest snakket mot strategien. Han sa at antallet dekar som skal beskyttes er for høyt og for bindende, og mente at planen kunne skape problemer for utviklingen av Karmøy.

En representant fra hovedutvalget teknisk og miljø var også oppe på talerstolen og sa i fra om at målene i strategien kunne bli vanskelig å følge opp for de som skal sitte i dette utvalget etter valget. 

Slik jeg forstår det blir det allerede nå bygget ned for mye dyrka mark i kommunen. For meg viser dette hvorfor vi så absolutt trenger jordvernstrategien. Karmøy skal nemlig utvikles for fremtiden. Da er det viktig at vi finner løsninger som er fremtidsrettet, også på den måten at man ikke bygger over viktige landbruksområder. Disse områdene er nemlig viktige for Karmøy også i fremtiden. Vi kan ikke fortsette å bygge ned matjord hver gang vi føler for det. Vi må tenke annerledes, for eksempel ved å bygge "innenfra og ut" - bygge ut fra områder hvor det allerede finnes konsentrert bebyggelse. Slik sparer vi de store, sammenhengende jordbruksarealene som er så viktige for bønder og alle som ønsker norsk mat på bordet. 

Videre er det merksnodig at Hagland mener antallet dekar som skal beskyttes per år er for høyt, mens flere andre representanter gikk opp påtalerstolen og snakket om at også de mener strategien burde ha større ambisjoner. Slik jeg forstår det er flere partier for å revidere strategien ved en senere anledning med de høyere ambisjonene som trengs. Og jeg er veldig glad for at flertallet virker å være enige om det.

Det var derimot en uttalelse fra Hagland som virkelig overrasket meg. Han kom med et utsagn om at det å være bonde på Karmøy nå er for spesielt interesserte. Det virker som Hagland her mangler respekt for arbeidet til bøndene. Det hørtes ut som landbruket på Karmøy var på vei til å forsvinne og Hagland virket ikke å være spesielt interessert i å jobbe for å snu den utviklingen. Dette var en veldig spesiell uttalelse som jeg ikke kan la være å stille spørsmål ved.

Jeg lurer da på om dette er det generelle synet på jordbruk hos Karmøylista? Og om Hagland, og evt. resten av Karmøylista, ikke forstår verdiskapningen som disse bøndene  driver med? Ser ikke Karmøylista viktigheten av å verne om jordbruket på Karmøy? Og om de setter mer pris på landbruk enn de gir inntrykk av, hva vil i så fall Karmøylista gjøre for å verne om mer av jordbruksarealene på Karmøy? Dette håper jeg vi får svar på. 

Kristian Mateo Norheim, Rødt Haugaland.