Varaordfører Alf Magne Grindhaug.

«Er fremtiden kommet ubehagelig nær?»

Skrevet av Alf Magne Grindhaug
27.08.2020 10:31 - OPPDATERT 27.08.2020 10:37

MENINGER: Rådmann har lagt frem en klar plan for fremtidens sykehjemstruktur. Denne er helt i tråd med de langsiktige strategiene som vi politikere har besluttet.  Fremtidens Karmøy vil ha 3 topp moderne og tidsriktige sykehjem lokalisert i Skudenes, Veavågen og båndbyen Norheim-Kolnes. I tillegg vil det være omsorgsboliger med heldøgns bemanning flere steder i kommunen. Om det er hensiktsmessig vil disse ligge i eller i tilknytning til flere av dagens sykehjem.

For å møte eldrebølgen på en bærekraftig måte kreves det at vi nå tar nødvendige strukturelle grep.  La oss lokalpatrioter stikke fingeren godt ned i jorda, løfte blikket og se over til nabobygdene.  La oss bli enige om at 55 år var den tiden det tok å akseptere at 7 kommuner ble til en i 1965. Vi må ikke la fortidens kommunestruktur kvele mulighetene som ligger i fremtiden.

Vi skal opprettholde en desentralisert struktur, men hva betyr desentralisert?

Omsorgsboliger og tjenester i hjemmet er en selvfølge så lenge det er forsvarlig å bo hjemme.  Et sykehjem i dag er mye mer enn det vi tidligere kalte et aldershjem.  Et moderne sykehjem er som et minisykehus å regne og vi kan ikke forsvare å ha et slikt tilbud i alle våre «7 delkommuner».  Vi må ta oss tid til å forstå og formidle innholdet i tjenestene som gis på hvert pleienivå i kommunen. Mye av skepsisen mot færre sykehjem beror på misforståelser og feiltolkinger, det har aldri vært snakk om færre sykehjemsplasser – men flere.

Eldrebølgen kommer over oss i stor fart. Dette har vi allerede fått erfare via stadig trangere budsjetter. I løpet av de siste årene har omsorgsetaten økt sitt tjenestetilbud betydelig og midlene til denne økte driften er ofte blitt hentet fra andre sektorer.  Blant annet oppvekst og kultur. Stadig større andel av våre budsjetter går til helse og omsorg. Om vi sier nei til å bekrefte vedtatte strukturendringer vil vi også i fremtiden måtte regne med å stadig flytte større andeler av kommunens midler fra andre sektorer og over til omsorgsektoren. 

Allerede innen få år vil Norge ha flere innbyggere i alderen 75+ enn vi har i alderen under 20 år. Dette er en kjempeutfordring. Vi blir flere eldre og færre unge og yrkesaktive. På landsbasis kommer det til å bli kamp om arbeidskraften innen omsorgsyrkene. Større faglige miljøer er generelt mer attraktive arbeidsplasser og gir større mulighet for fulle stillinger. Dette vil igjen gjøre det lettere å rekruttere den rette og beste arbeidskraften. Videre vil dette være et viktig bidrag til at våre innbyggere får et tilbud av høy kvalitet også i fremtiden. 

La oss slutte å snakke om dagens Spanne, la oss heller snakker om å bygge for fremtiden og midt i morgendagens båndby Norheim-Kolnes.  La oss ikke snakke om sykehjem på Spanne, la oss heller snakke om det bredeste omsorgstilbudet for eldre i hele regionen. Et tilbud som inneholder sykehjem, demenslandsby og omsorgsboliger bygd i både offentlig og privat regi. 

Kommunestyret består av 45 folkevalgte, valgt av folket for å gjøre det beste for hele Karmøys befolkning. Skal vi bruke dette mandatet til å flikke på det vi har eller skal vi være visjonære og skape et bærekraftig samfunn for fremtiden?
Vi er ikke i posisjon til å si ja, takk begge deler – vi må ta et valg for fremtiden. Dette er en beslutning som vil legge føringer for utviklingen av Karmøy i flere tiår fremover. Valget vi tar vil avgjøre om vi skaper et rom for handling eller om vi lar oss fange i en politisk tvangstrøye. 


Alf Magne Grindhaug
Varaordfører Karmøy kommune (KrF)

[annonse]

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.