Robin Hult (AP).

«Er folkevalgte eksperter?»

Skrevet av Robin Hult
01.09.2019 21:42

MENINGER: Karmøy Høyres ordførerkandidat, Tor Kristian Gaard, hadde ett leserinnlegg den 15 august under tittelen: «Talemåter og adjektiv». Innlegget gjorde at jeg hevet øyenbrynene og funderte på hva som var ment. Karakteristikken av politiske motstandere er veldig hard og innlegget kan nærmest virke desperat.

Les Tor Kristian Gaard sitt leserbrev her: Talemåter og adjektiv

Jeg vil gjerne gå gjennom noen av påstandene til Gaard og i tillegg formidle hvordan jeg ser på min rolle som folkevalgt for nærmere 43 000 innbyggere.
Utsagn fra Gaard:

«Arbeiderparti har i utvalg og kommunestyret sittet med bukket hodet og fulgt administrasjonen i tykt og tynt. I Bergen har man et treffende uttrykk for det: «Rævedilterne»

Her kan det virke som om posisjonen har sittet passivt i de forskjellige utvalgene og nikket stilltiende til alle forslag. Ikke noe er lenger fra sannheten. Gaard unngår behendig å nevne at KrF, Senterpartiet, Venstre m/fl representerer flertallet i utvalgene. Når en skal strekke ut en hånd etter valget for å samarbeide er nok det taktisk lurt, men politikere er vanlige folk, så de får med seg hva han sier – og mener.

Utsagn fra Jan Birger Medhaug:

For en tid tilbake hørte jeg på Høyres Jan Birger Medhaug fra talerstolen i kommunestyret. Han snakket om byggingen av det nye sykehjemmet i Skudeneshavn. Uttalelsen jeg bet meg merke i var:

«Saken må sendes tilbake til fagutvalget»

Når en begynner å kalle de forskjellige utvalgene som er satt ned for fagutvalg har en misforstått sin rolle. Politikere som er valgt er en representativ del av befolkningen og er IKKE noe fagutvalg. Det må alle forstå, spesielt politikere.
Politikere er elektrikere, leger, advokater, sykepleiere, taxisjåfører, lærere, industriarbeidere og alle andre profesjoner, altså ett speilbilde av befolkningen.
 
Det er administrasjonen i Karmøy kommune og de ansatte som er fagutvalg. Når kunnskapene ikke strekker til eller at omfanget er for stort hyrer en inn konsulentfirmaer til å komme med en faglig uttalelse. Det er de vi kaller ekspertise.

Det er dette politikerne får på bordet for å avgjøre sakene. Det er å totalt misforstå sin rolle å kalle de politisk nedsatte utvalgene for fagutvalg. Selvsagt sitter det folk med forskjellig bakgrunn og kompetanse i utvalgene, men vi er ikke fagpersoner eller eksperter.


Noen flere utsagn fra Gaard:

«Ap synes nok det er greit å la administrasjonen styre da slipper man å stå til rette for sine beslutninger, slik har det vært på Karmøy i mange år»

Dette utsagnet vitner om manglende respekt for de gode underlagene vi får fra administrasjonen for å kunne ta korrekte avgjørelser. Høyre styrte fra 2011 til 2015 med sine samarbeidspartnere KrF og FrP. Mange år er ett vidt begrep, men ofte mer enn fire år. Det er ikke mye som blir flyttet på i driftsbudsjetter og investeringer, så mye godt arbeid må være gjort av administrasjonen.
Saksunderlagene er meget omfattende i de fleste saker. Altså godt gjennomarbeidet for at politikerne skal kunne fatte gode vedtak.

«Administrasjonen stiller ikke til valg, det gjør politikerne»

Det kan virke som om Gaard har lyst til å skifte ut deler av administrasjonen siden han påpeker at de ikke stiller til valg. Administrasjonen kan slappe helt av siden de svarer til Rådmannen som øverste administrative leder, ikke politikerne. 

De ansatte må velge sine politikere med omhu, det har Gaard rett i.

«Vi ønsker en større involvering av folkevalgte på alle nivå»

At Høyre ønsker en større involvering av folkevalgte på alle nivå bærer bud om en detaljstyring som savner sidestykke i politikken i Karmøy. Hvis Høyre kommer til makten blir det iallfall lett å finne nye tidstyver. Detaljstyring vil være den mest fremtredende.

«Vi skal identifisere tidstyver, forbedre rutiner, til beste både for mottaker og arbeidstaker, som skal oppleve en enklere hverdag med mindre byråkrati

Når det gjelder å finne tidstyver har allerede Gaard gjort egne analyser og funnet ut at helsepersonell kan innta lunsjen i bilen, for å spare tid og penger. Det vitner om manglende forståelse for de ansattes behov. Her kommer detaljstyringen inn igjen.

Gaard fikk ett spørsmål i en debatt:
-      «Hvordan vil kommunen merke forskjellen hvis du blir ordfører?»
-       «Da vil innbyggerne bli møtt med smil i Rådhuset og service»

Jeg opplever de 3200 ansatte i Karmøy kommune som serviceinnstilte, dyktige, smilende og meget oppegående i nåtid. De fortjener respekt fra folkevalgte politikere.

Som leder kan en ikke forlange respekt, respekt er noe man oppnår gjennom det man sier og gjør. Som leder kan en fremkalle frykt og manglende trivsel ved hele tiden å være den som angivelig vet best. 

Kritikk tar man på tomannshånd, ros gir man i plenum. Det er barnelærdom som leder. Det rådet er gratis til alle som føler for å kritisere, mistenkeliggjøre og rakke ned på administrasjonen i kommunen.

AP ønsker å bidra til gode avgjørelser og samarbeid med administrasjon og de ansatte. På den måten får vi det beste resultatet med tanke på resultater og sykefravær. Det viser all forskning, sunn fornuft og erfaring fra arbeidslivet.

Så hvis tillit, respekt for ansatte og samarbeid betyr noe for deg som velger så stemmer du AP den 9 september. Ett sterkt valg for AP gir dere den ordføreren alle vil ha, Jarle Nilsen.

En mer talefør, inkluderende, forberedt og jovial ordfører finner du ikke. Punktum!
 
 
Mvh
Robin Hult
Listekandidat 3, Karmøy AP