«Er det virkelig fylkesmannen som har det riktige svaret?»

Skrevet av Arne Eide
19.03.2020 23:55

LESERINNLEGG: Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen hadde den 18.3 et felles debattinnlegg på trykk hos Karmøynytt.

Det er helt tydelig at Berdinesen og Mikkelsen har store forhåpninger til Heinzerling i arbeidet for å motarbeide Karmøy kommune. Men de glemmer helt og holdent at Styringsgruppen for Haugalandspakken er de som avgjør saken i praksis. Og denne nye Fylkesveien er underlagt Stortingsvedtaket om en forholdsmessig fordeling mellom kommunene. Skvis av Karmøy kommune bryter helt klart med rammene som stortinget vedtok. La det være klinkende klart!

Videre er det slik at man kan ta ut en del av reguleringsplanen for ny Fylkesvei 547 (Omkjøringsveien) og bygge for eksempel nordre del, like enkelt som man ta ut et kryss eller ei rundkjøring slik som Berdinesen og Mikkelsen og andre hos NEI-gruppa har skrevet om i et utall av innlegg.

Ellers har vi tillit til at Ordfører Jarle Nilsen ivaretar det mandatet han har i fra folket på en god måte, og der er forpliktelsen til å arbeide for ny Fylkesvei 547 (Omkjøringsveien) helt sentral.

Heldigvis har vi politikere som er til å stole på. De gir ikke etter for utidig press om å selge sine valgløfter og kommunens interesser for knapper og glansbilder.

Dere jobber hardt for å fremme dårlige løsninger for Karmøy kommune!

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.