LESERINNLEGG:

–⁠ Er det klokt å satse på ny næring som vi ser på som ustabil?

Høringsrunde to for utvidelse av offshore testanlegg utfor Karmøy er igang.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Knappe 7 km fra de beste strender på Karmøy søkes nå en betydelig utvidelse av vindturbiner som kan gi uante konsekvenser for både marint liv og et allerede presset naturmangfold.

Høringssvar som ble sendt fra kommunestyret på Karmøy ble gjort i et hastverk, saken ble dumpet i fanget på representantene som var til stede under møtet. Som kjent er det viktig å få fordøyd viktige politiske saker, og det er viktig at gode vedtak blir gjort etter vurderinger av hensyn av befolkningen.

Utbygging av havvind er nå den nye store satsingen, selv etter vi har sett de negative konsekvenser på land. Havvind er ekstremt dyrt, og det kan ikke gjøres lønnsomt uten subsidier. På den ene siden så er de bekymret for naturmangfoldet i havet, og i neste så får de ikke utbygd nok “fornybar” kraft fort nok.

Havvind som energiløsning er et dårlig klimaprosjekt som gjerne ender opp med å belaste klimaet i stedet for å redde det. Energipolitisk og samfunnspolitisk gir det heller ingen positiv gevinst da det krever store materielle og økonomiske investeringer betalt av fellesskapet, mens vi får en dyr og ustabil kraft tilbake. Vi ser det tydelig, strømpriser øker, og bedrifter nedlegges på grunn av en feilslått energipolitikk.

Når det kommer til det viktige spørsmålet om vindkraft gir tusenvis av arbeidsplasser og nye bedrifter erfarer en at selve turbinene og tårnene må vi uansett kjøpe utenlands, og når det kommer til bygging, drift og vedlikehold så er det gjerne utenlandske selskaper fra lavkostland, eller selskaper som leier inn utenlandsk kraft som igjen sitter igjen med profitt.

Konsekvensene for fisk og fiskeri, fugl, marine organismer og pattedyr, og for vårt eget matfat er urovekkende og dramatiske, og lovnader om norske varige arbeidsplasser er like virkelighetsfjern som selve satsingen på vindkraften selv.

Høringssvaret som nå er gitt gir et bilde av at Karmøy virker å ha stor tro på at MET er bra for Karmøy. Problemet er at MET-senteret ikke vil produsere energi til oss. De skal teste ut hvilke vindturbiner som er mest effektiv. Det gjør de med øynene på profitten det kan skape for dem. Testingen deres gir oss ikke svar på hvordan vindturbinene vil påvirke livet i havet eller for den saks skyld fiskerinæringen.

Skal vi leie ut havet vårt i mange år fremover for at noen produsenter av vindturbiner skal få teste ut hvordan de kan maksimere profitten sin?

En av pådrivere for å få bygd fort nok er ordfører og varaordfører på Karmøy som er veltalende når det kommer til lovnad om nye arbeidsplasser. I den anledning ønsker vi å spørre varaordfører, Alf Magne Grindhaug: Hvor mange norske varige arbeidsplasser har vindkraft skapt til nå? Hvor mange varige lokale arbeidsplasser kommer dette testanlegget til å skape? Kan varaordfører si noe om dette kan kalles "grønne arbeidsplasser, og er utvinning av forurensende turbiner med dens betongfundamenter grønt?" Er det klokt å satse på ny næring som vi ser på som ustabil, som truer eksisterende næringer som turisme og fiske?"

Til slutt et spørsmål til de representanter som stemte for å sende dette lite kritiske høringssvar (Ap,KrF,MDG,Høyre), står dere inne for det samme om de lokale fiskere og turistnæringen lokalt mister sitt levebrød?

Kristian Mateo Norheim

Marianne Sol Levinsen

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.