«Er boikott veien å gå for å hjelpe?»

LESERINNLEGG: Årets TV-aksjon går til WWF sitt arbeid for å bidra til å stoppe utslipp av plast til havet. 25 kommuner har valgt å boikotte årets TV-aksjon. På grunn av norsk ulv! Jeg mener at folkevalgte i disse kommunene misbruker sin makt når de på grunn av WWF sitt rovdyrsyn velger å kneble organisasjonens mulighet til å jobbe for å ta vare på livet i havet.

Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Dette er et ufattelig stort tall som kan brytes ned til:
- Vekten av 44.000 blåhval (Det finnes kun 15.000 blåhval i havet)
- Vekten av 100 millioner voksne mennesker (20 ganger Norges befolkning)
En kan også velge å illustrere det med at det går ett lastebillass med plast i havet hvert minutt hele døgnet året rundt. Det sier seg selv at ingen kan fjerne alt dette på egen hånd, men alle kan gjøre noe for at mindre plast skal havne i havet.

Det gjøres et godt stykke arbeid med strandrydding både i Norge og i andre land. Men det er kun 5% av plasten som ender opp på strendene og som en potensielt kan ta opp ved strandrydding. Hele 94% blir liggende igjen på havbunnen hvor det langsomt brytes opp til mindre plastbiter, men disse stadig mindre bitene vil aldri forsvinne. Dess mindre bitene blir dess større blir sjansen for at plasten kommer inn i næringskjeden og til slutt ender opp som en del av den maten vi spiser.

Sørøst-Asia står i dag for en tredjedel av plastutslippene til havet. Midlene som kommer inn ved årets TV-aksjon skal bidra til å hjelpe 4 land i Asia til å få på plass avfallshåndteringssystemer, opplæring i teknologi og effektiv renovasjon, gi forståelse for sirkulær økonomi og verdien av sortert avfall, ansvarliggjøre bedrifter i håndtering av sitt avfall og gjennom dette sørge for at havet fortsatt skal kunne beskattes og høstes av.

Årets aksjon angår oss alle, det handler om å beskytte naturen slik at naturen fortsatt skal kunne beskytte oss. Det handler om rent vann i elvene, et hav med yrende dyreliv og en verden med færre sykdommer og bedre helse og livskvalitet.

Det blir for ille når en frivillig organisasjon blir kneblet av et politisk syn på rovdyrforvaltning når saken gjelder noe helt annet. Dette handler ikke om ulv i Norge, det handler om å bidra til at havet fortsatt skal kunne puste og gi liv til planeten vi lever på.

La oss løfte blikket. Vi politikere skal legge til rette for at befolkningen skal kunne delta på denne store dugnaden. Det er ikke vår oppgave å mane til boikott.

Vi har bare ett hav. Jeg vil oppfordre alle til å «Bli med!» i kampen mot plast i havet den 18.oktober.

Alf Magne Grindhaug
Varaordfører og aksjonsleder Karmøy kommune

[annonse]

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.