Hilde Slotnes i Karmøy SV.
Leserinnlegg:

En verdig alderdom krever nok folk på jobb


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Nylig kunne vi i Haugesunds Avis lese om FrPs ønske om å åpne opp for mer privatisering av eldreomsorgen i Karmøy kommune. Vi i Karmøy SV er skeptisk til dette. Med økt privatisering risikerer vi at de med god råd kjøper seg egne omsorgstjenester, noe som legger til rette for en enda mer todelt helsetjeneste, der konkurransen om kvalifiserte ansatte øker. SV vil ikke ha et utarmet offentlig helsetilbud. 

Vi får stadig flere eldre i dette landet, og vi lever lenger. Det krever at vi i Karmøy kommune forbereder oss, dersom vi vil gi en verdig og god eldreomsorg også i årene som kommer. Det skal være godt å bli gammel i Karmøy kommune.

En verdig og anstendig eldreomsorg betyr at vi skal være sikre på at folk får den hjelpen de trenger, enten det er i eget hjem eller på institusjon. Den viktigste hjelpen blir gitt av mennesker. Vi trenger nok folk på jobb i eldreomsorgen i Karmøy, og at de som jobber der trives og ønsker å fortsette. 

Det har i mange år vært kjent at vi har for lite helsepersonell til å dekke dagens behov, og at vi har store utfordringer foran oss dersom vi ønsker å få flere til å jobbe i offentlig helse og omsorg. For oss i SV er det derfor avgjørende at Karmøy kommune er en attraktiv kommune å være ansatt i. 

De fleste som er utdannet innen helse og omsorg jobber gjerne i et offentlig helsevesen – men bare hvis det viser seg at der er det anstendige betingelser. Derfor vil vi jobbe for å øke grunnbemanningen, flere heltidsstillinger og kompetansehevingstiltak slik at ansatte opplever at de kan utvikle seg videre og få den støtten de trenger. Å samarbeide med de ansattes organisasjoner ser vi på som en forutsetning, og vi vil jobbe for å utarbeide turnuser og ordninger som både gir mer effektive tjenester og bedre arbeidshverdag for de ansatte. 

På stortinget har SV fremmet en rekke forslag for å styrke eldreomsorgen, der det aller viktigste kanskje er flere milliarder til kommunene slik at alle kommuner får mulighet til å velge en god eldreomsorg. Men som lokalpolitikere har vi ansvar for tilbudet her i Karmøy kommune. Derfor vil vi jobbe for at det er godt å jobbe i eldreomsorgen her hos oss. 

Hilde Slotnes, gruppeleder, formannskapsrepresentant og 1. kandidat ved kommende valg, Karmøy SV