Svanhild L. Andersen (AP).

«En varslet risiko...!»

LESERINNLEGG: Nå står samfunnet i en helt spesiell og anstrengt situasjon. Koronapandemien utgjør en ekstraordinær belastning også i vår kommune. Både ansatte og tjenestetilbud blir sterkt utfordret ettersom både helsevesen, skoler, barnehager, kulturtilbud, frivillighet og næringsliv må forholde seg til krav og utfordringer vi ennå ikke fullt ut har sett konsekvensene av. Dette har gitt store konsekvenser og økonomiske utfordringer for kommunen.  

For å effektivisere har rådmannen foreslått å legge ned driften av Håvik skole. Det ønsker ikke vi! Karmøy Arbeiderpartiet er garantisten for fortsatt drift av Håvik skole. Hovedsakelig fordi dette er en god skole, men også fordi vi under Høyres styre av kommunen opplevde nedleggelser av offentlige skoler - som igjen ble erstattet med private skoler. Det reduserte ikke kommunens kostnader, men reduserte kommunens fleksibilitet.  

Politikk handler om å prioritere. Sette noe foran noe annet. Karmøy Arbeiderparti prioriterer alltid de lovpålagte tjenestene – foran «kjekt å ha».  

I forrige kommunestyreperiode ble det – med èn stemmes overvekt – vedtatt at Karmøy kommune skulle dekke advokatkostnadene ved en rettslig behandling av Fjord Motorpark. Nå har saken vært i retten igjen, og advokatenes regning har kommet på bordet. Bare for den siste rettsrunden må kommunen dekke advokatkostnader på kr. 750 000,-. Når en vet at de borgerlige partiene - i sin styringsperiode - tilførte Fjord Motorpark kr. 7 358 940,- i tilskudd og dekning av advokatkostander er den samlede kostnaden for kommunen betydelig. Og det trenger ikke stoppe med det. Det er ventet flere rettsrunder. Dette betyr at større beløp også kan bli belastet neste års budsjett. 

Nå står rådmannen i den situasjonen at hun må finne inndekning for disse kostnadene som de borgelige partiene i kommunestyre har pålagt henne. Vi er ikke enig i inndekningen om å bruke de frie midlene av havbruksfondet. Dette fondet er ment å gi støtte til å utvikle arbeidsplasser innen havbruk og oppdrettsnæring. I det hele tatt skal midlene brukes til næringsutvikling. Til å skape arbeidsplasser. Ikke til å dekke advokatkostnader i en sak som tvilsomt vil ha noe med havbruk å gjøre.  

Karmøy Arbeiderparti mener det nå må være betimelig å stille spørsmålet til de partiene som velsignet forslaget – Høyre, Kristelig folkeparti og deler av FrP (nå medlemmer i Karmøylista). Er dette fortsatt deres syn på forsvarlig politikk? Skal vi gå videre med nye rettsrunder i saken om Fjord Motorpark, eller skal saken endelig avsluttes? Det vil koste penger å gå videre. Skal dette gå på bekostning av lovpålagte tjenester? Eller skal vi sette opp eiendomsskatten for å dekke kostnadene?  

Motorparken er fortsatt i det blå, og en realisering av anlegget er høyst usikker.

Ingen forutså at kommunen skulle bli så sterkt rammet av en pandemi. Men vi har lenge blitt varslet om at kommuneøkonomien ville bli anstrengt. Dette er derfor ikke bare en varslet risiko, det er også feil bruk av offentlige midler. 

Karmøy Arbeiderparti  

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.