Illustrasjonsfoto: Elever som holder på med datamaskin i klassesituasjon på barneskole. Foto: Gorm Kallestad / NTB

«En trygg digital hverdag»

Er HMS like viktig på den digitale, som på den fysiske lekeplassen?


LESERINNLEGG: Tidligere i vår vedtok kommunestyret ny handlingsplan for folkehelse i Karmøy. I planen ble det lagt til et nytt tiltak, «en trygg digital hverdag». I forbindelse med markeringen av «Safer Internet Day», varsler videre regjeringen en samordning og styrking av den offentlige innsatsen for å trygge barn og unges digitale liv.

Dette er gladnyheter, folkens! 

Tillegget til handlingsplanen i kommunen handler om at Karmøy kommune skal tilegne seg en oversikt over omfanget av bruk av skjerm og sørge for at all skjermbruk oppleves som trygt for barnet. Dette gjelder både for barn i barnehage og skole.

Karmøy kommune innførte skole IPAD allerede i 2012. I tillegg er det de siste årene blitt innført skjermer i barnehagene. Nå skal Karmøy kommune kartlegge omfanget av skjermbruk på disse arenaer. Hvor mye skjermtid har barna våre i barnehagen og på skolen? Dette skal vi nå få svar på.  

En slik oversikt kan også hjelpe oss som foreldre å tilpasse våre barns skjermtid hjemme. Denne oversikten kan også gi kommunen en oppvekker på hvor mye tid barna faktisk bruker foran skjermen.

Jeg er ikke imot at skolene bruker skjerm som verktøy, men jeg er for at de bruker skjermen på en forsvarlig og oppbyggelig måte. Vi er nøye med skolemiljø og sikkerhet i skolegården. På samme måte må vi ta ansvar for barna våre når det gjelder deres digitale hverdag i barnehagen, på skolen, SFO og fritiden. 

WHO har klare anbefalinger til skjermbruk, overholder vi disse? Visste du for eksempel at WHO anbefaler at barn under 2 år ikke skal bli eksponert for skjerm?  

Det finnes klare retningslinjer og forskrifter for hva som er lov eller ikke på en lekeplass, dette trenger vi også på den digitale lekeplassen. Vi i KrF er glade for at den nye folkehelseplanen tar dette inn i seg. Våre barn skal være trygg i barnehagen, på skolen, i den fysiske og digitale verden. Bruk av skjerm skal ikke gå på bekostning av barnas utvikling. Det er en grunn til at Steve Jobs og Bill Gates nektet sine barn skjerm. Just sayin’. 
 

Josefine Halvorsen 
Kommunestyrerepresentant, Karmøy KrF 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.