Helge Thorheim. Arkivfoto

«En sekser til Statens Vegvesen»

MENINGER: Det gleder meg stort at vi har en svært dyktig fagetat innen samferdsel i vårt land. Statens Vegvesen, ved Ivar Torkellsen og Henry Damman demonstrerte nettopp dette i kommunestyret i Karmøy i går kveld. Da orienterte de om status innen planene for den såkalte omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, eller med andre ord: En del av ny hovedvei på Karmøy.

Her ble historikken bak planene gjennomgått helt fra start og frem til dags dato, inklusive folkevalgte behandlinger, folkemøter m.m. Det ble også orientert grundig om hva som er Statens vegvesen og Haugalandspakken sitt mandat i forbindelse med de veiprosjekter som nå bygges eller er under planlegging. Alle de spørsmålsstillinger som er reist tidligere gjennom diverse en mengde mediautspill i pressen og via Facebook ble på en god måte besvart og bakt inn i orienteringen der det hører hjemme under foredraget.

Sluttsummen for prosjektet er kalkulert til 691 mill kroner på bakgrunn av det foreliggende prosjektet, og det er gjort omfattende beregning ved hjelp av SINTEF som viser en kost/nytte-beregning på netto pluss 855 mill. kroner som tilsvaret en faktor på 1,47. Ifølge Statens Vegvesen noe av det beste de har oppnådd på kost/nytte på sine prosjekter i Norge.

Vegvesenet antar at de legger frem forslag til reguleringsplan i starten på april, og er vi heldige, så ser vi starten på byggestart i inneværende år. Det er svært bra at vi nå har oppdatert fakta i prosjektet når behandlingen av planene starter.

Jeg ser med glede frem til å delta i behandlingen av reguleringsplanen når den kommer. Med et slikt prosjekt er det grunn til å bli stolt over den nye utviklingen vi kan se i Karmøy, og det bør så absolutt bli en spore til entusiasme for å bidra til videre positiv utvikling for alle innbyggere i kommunen.

 

Helge Thorheim

Kommunestyremedlem (Uavhengig)