Einar Endresen.

«En livsfarlig rusreform, og et tankeløst eksperiment»

LESERINNLEGG: Jeg har registrert at også Karmøy Venstre roser den nye «rusreformen» som noe fordelaktig.  Kanskje ikke så rart ettersom partiet Venstre er blant arkitektene bak denne nye og livsfarlige reformen.  I så måte er Venstre et farlig parti som Høyre og KrF har gjort seg avhengige av i regjering.

Man mener altså at det er kommet noe «nytt og revolusjonerende» i denne reformen:  «Internasjonal forskning viser at straff ikke fungerer for mennesker som sliter med rus», viser man til.

Men dette er ikke noe nytt i det hele tatt.  Det er mange år siden politi/påtalemyndighet sluttet med å straffeforfølge rusavhengige utelukkende for at de er nettopp det: Rusavhengige.  

Dagens rusavhengige blir kanalisert til helsevesenet i de tilfellene hvor de utelukkende blir påtruffet beruset av  narkotika, eller er i besittelse av små mengder narkotika.  

I norsk rettspraksis har vi noe som kalles «opportunitetsprinsippet», som gjør at politiet/påtalemyndigheten ikke har plikt til å straffeforfølge alt som er straffbart etter loven, om det ikke vurderes som formålstjenlig.  Og det å forfølge «slitne narkomane» anses ikke lenger som formålstjenlig.

Så her slår regjeringspartiene inn åpne dører med sin, i deres egne øyne «geniale» reform, hvor det nå skal bli «straffritt» å være i besittelse av relativt store mengder av de hardeste narkotiske stoffene. 

Blant annet skal det nå være «straffritt» å være i besittelse av inntil 2 gram heroin.   Dette vil bli en gavepakke til de langerne som livnærer seg på andres pinefulle død:  Nå vil man fritt kunne porsjonere større partier med f.eks. heroin i såkalt «straffrie kvoter», slik at politiet mister sin viktigste «inngangsbillett» for å kunne foreta ransaking for å finne de større mengdene med narkotika.  Her er straffeprosessloven §192 tindrende klar på at ransaking bare kan gjennomføres når «noen med skjellig grunn kan mistenkes for en handling som etter loven kan gi frihetsstraff».  Hvis det blir straffritt å være i besittelse av inntil 2 gram heroin, så vil funn av dette ikke lenger kunne utløse ransaking, slik at man også finner «det kiloet» med heroin som vedkommende har gjemt f.eks. inni skorsteinen på huset sitt.  

Ei heller vil man kunne ransake mobiltelefonen til besitteren slik at man får kartlagt distribusjonsnettet for de større mengdene med narkotika.

De eneste som vil «gni seg i hendene» av den reformen, som H, V og KrF skryter «opp i skyene», vil være de tyngre organiserte mafiakartellene.  De som skulle ha vært innesperret i minst 21 år for å profitere på våre ungdommers langsomme og pinefulle død.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
En annen ting jeg ikke forstår med denne «reformen» er den «genistreken» man har funnet på ved å la vekta av stoffet være avgjørende for om det er straffbart eller ikke.  Er man ikke klar over at heroin kan variere veldig i styrke/konsentrasjon?  Er man ikke klar over at det kan være mer narkotisk virkestoff i 2 gram av en type av heroin enn det er i 10 gram av en annen type?  Da vil det altså bli straffritt å være i besittelse av 2 gram høykonsentrert heroin som er nok til flerfoldige doser, mens man kan straffes for å være i besittelse av de 10 grammene med lavkonsentrert heroin, som bare er nok til et par doser.

Og hva vil «umoralen» bli i dette?  Jo, man tilstreber selvfølgelig å produsere heroin så høykonsentrert som mulig, slik at man får mest mulig virkestoff inn i hver «straffrie» kvote.  Dette vil igjen medføre økt risiko for overdosedødsfall som følge av at man «bommer» på dosen når man skal «mekke» sprøyta.

Dette er altså den «rusreformen» som regjeringspartienes politikere «skryter opp i skyene».  I motsetning til Karmøy Venstres Asbjørn Eik-Nes er jeg glad for at vår ordfører og varaordfører gikk ut på den måten de gjorde.  Jeg deler fullt ut deres syn om at dette er et livsfarlig eksperiment med våre ungdommers liv.

Vend i tide, det er ingen skam å snu, Asbjørn Eik-Nes!

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.