Bjørn-Erik Davidsen

«En grønn tråd gjennom eldreomsorgen»

Skrevet av redaksjon
19.08.2015 03:46 - OPPDATERT 19.08.2015 05:46

Hos Miljøpartiet De Grønne står økt livskvalitet sentralt. Løsriver vi oss fra forestillinger om en passiv alderdom på tampen av livet, skal det ikke mye til for å øke trivselsfaktoren for langt flere.

De Grønne vil samarbeide på tvers av generasjoner og organisasjoner, og utforme framtidens eldreomsorg med grønne virkemidler. Et hovedmål for De Grønne er at flest mulig skal få økt opplevelse av livskvalitet, også eldre. Hva som oppleves som livskvalitet vil variere fra person til person, men noen fellesbehov går igjen hos de fleste. Har vi mange nok trivselsøyeblikk nærmer vi oss livskvalitet.

En grønn tråd
I vårt perspektiv går det en grønn tråd gjennom alle velferdstjenestene hvor et godt psykososialt miljø, møte mellom generasjoner, frisk luft og nærhet til natur og dyr står sentralt. Vi ønsker oss ikke tilbake til fortida, men ser at vi kan hente mange løsninger for framtida ved å hente inspirasjon fra ulike organisasjoner og stiftelser. Gjennom bevisst by- og tettstedsutvikling kan vi gjøre enkle grep. For eksempel kan vi velge å legge sykehjem og barnehager ved siden av hverandre. Vi kan også binde områder av bydeler sammen rundt en parsellhage hvor alle kan bidra med sitt.

Livsglede for Eldre
Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon. Det ligger i navnet at de har fokus på de eldre, men jobber mye med alle aldersgrupper. De har barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler, frivillige i alle aldre og ikke minst jobber de med de ansatte på sykehjem.

Kjernevirksomheten er tuftet på de psykososiale behovene hos mennesket og at alle skal ha en god og meningsfull hverdag. De arbeider for at generasjoner kobles sammen i aktiviteter fyllt med glede for alle. Stiftelsen er delt opp i tre områder: Frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling. Nye former for frivillighet må brukes for å få til et bærekraftig samfunn. Dette er også en god modell for hvordan grønn omsorg kan se ut i praksis.

Sats på sansehager
Årstidene er svært viktige å ta vare på for oss mennesker. I Norge er det forbundet med tradisjoner og opplevelser. Det er i naturen vi får kontakt med årstidene, og vi kan se hva som vokser og skal høstes til enhver tid. Det finnes sansehager på mange sykehjem, men blir ofte ikke brukt. De Grønne ønsker derfor å satse mer på sansehager, og ta tilbake årstidene. Dette kan både skape gode uterom og ikke minst nye former for samvære. Det fortelles fra slike prosjekter at blant annet hønene i hagen hadde erstattet TVn, folk gikk ut og satte seg for å se på omgivelsene heller enn å sitte inne for seg selv.

Dugnad og fagpersonell
LFE har laget et system for ivaretakelse av frivillige som kommer inn på sykehjemmet og dette er avgjørende når det kommer barnehager og skoleelever inn. Vi vet at det nok ikke blir mulig å øke bemanningen i sykehjem i årene fremover. Derfor må vi få til dugnadsånden i kommunen satt i system, og vise hvordan begge ulike aktører kan få utbytte. Elever og barnehagebarn kan lære respekt for eldre, og de eldre bidrar med identitet og røtter til de unge.

Vi registrer også at mangelen på fagpersonell er utfordrende. Selv om mange tar fagbrev som helsefagarbeider er det stor mangel på kvalifisert personell. Vi i De Grønne vil pålegge kommunen å ta i mot lærlinger innen helse- og oppvekstfagene, der elever står uten lærlingeplass.
Forsøksordningen med praksisbrev er også en mulighet for å få flere til å gjennomføre studieløpet og ende opp med fagbrev og god kompetanse. Sammen kan dette være med å styrke eldreomsorgen både med kompetanse og livskvalitet.

Bjørn-Erik Davidsen 1.kandidat MDG Haugesund 3.kandidat MDG Rogaland

Les mer om:

Meninger