Lillian Levik Løndalen, gruppe-nestleder for Karmøylista.

«En god integreringspolitikk er en inkluderende og medmenneskelig handling»

LESERINNLEGG: Karmøy kommune har i en årrekke kunne vise til gode tall i forhold til integreringsarbeidet mot flyktninger. Der har voksenopplæringen (KVOS) har vært en sentral del av opplæringstilbudet. Skolegang og opplæring er viktig for at den enkelte flyktning skal kunne nå sine mål. Derfor har en stor del av arbeidet ved KVOS omhandlet individuell kartlegging av kunnskap for å kunne sette opp en plan for hvordan den enkelte kan kvalifisere seg for videregående opplæring, i tillegg til å lære det norske språket.

KVOS ble utsatt for en drastisk endring i 2019, da kommunestyret vedtok at syv lærerstillinger skulle bort. Dette har fått konsekvenser for de flyktningene som mangler grunnskole fra eget hjemland. Noen kan verken lese eller skrive på eget språk og har behov for flere år med undervisning for å kvalifisere seg for videre studier. Det sier seg selv at en ikke kan lære seg å bo i et nytt samfunn, lære norsk språk og fullføre grunnskoleopplæring på få år. Nå er tilbudet så redusert at de ikke er anledning til å legge til rette for individuelle tilpasninger. Dette medfører en stor tilbakegang av kvaliteten og timeantall av undervisningen for den enkelte flyktning ble redusert fra 29 til 13 timer i uken. Her må en nå i større grad kjøre samme opplæring på flere uten å tilpasse nivået, noe som medfører at de blir lengre i systemet.

Kuttet i lærerressurser ble begrunnet med at en skulle erstatte en del av opplæringen med praksisplasser og at flere av oppgavene KVOS har driftet dermed skulle overføres til nav. Det har vist seg at kuttet kom før praksisplassene var et faktum. Her har man redusert tilbudet og ikke hatt et alternativ som lovet. Praksisplasser er viktig for å praktisere norsk språk og for å få en tilknytning til arbeidslivet. Dette er et supplement til undervisningen, men her trengs begge deler.

Stortinget har vedtatt en ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid som trådte i kraft 01.01.2021. Loven bygger på 20 års erfaring fra integreringsarbeidet under den forrige integreringsloven. Erfaringen tilsier at innvandrere som klarer videregående skole er de som klarer seg best og får oftere en varig tilknytning til arbeidslivet. Dette er nettopp målet med den nye loven som har til hensikt å kartlegge den enkeltes behov for opplæring og gi den enkelte mulighet til å lære det de mangler og som er etterspurt i det lokale arbeidsmarkedet. Dette er et arbeid Karmøy kommune har vært sterkt fremme på og har før den nevnte reduksjonen høstet pris for det gode arbeidet. KVOS deltar i en forsøksordning om forberedende voksenopplæring som varer til 2023. Dette er selvsagt sterkt redusert siden det ikke er kapasitet til modulbasert læring som utgjør en del av ordningen.

Kommunestyret i Karmøy kommune besluttet i desember 2020 at kommunen skal ta imot 40 nye flyktninger i 2021, dette etter forslag fra rådmann. I samme vedtak fremmet varaordfører på vegne av kristelig folkeparti et forslag som lød: «Kommunestyret presiserer at den enkeltes helse- og familieforhold eller religion ikke skal være en begrensning for hvem som skal bosettes i vår kommune.» Dette er flotte ord, hvem vil ikke det. Sannheten er at vi ikke kan velge hvem som kommer, vi vedtar et antall og vi skal være kapable til å ta imot de som kommer. I den sammenheng fremmet jeg et forslag på vegne av Karmøylista som lyder: «Det utredes om KVOS bør styrkes for å imøtekomme krav i ny integrerings lov.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dette er gledelig først og fremst fordi at slagordet «kommunen som vil du skal lykkes» også gjelder våre nye innbyggere. 

Vi i Karmøylista ønsker at flyktninger som kommer til Karmøy kommune skal lykkes til varig tilknytning i arbeidslivet og ha et godt liv på Karmøy. Vi deler Kristelig folkeparti sitt syn på at vi ikke skal ha et samfunn der vi velger ut hvilke mennesker som skal komme, men vi synes det viktigste er at de som kommer ikke bare får det de har krav på, men også det de trenger for å lykkes!

Gruppenestleder-Karmøylista

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.