Ebeneser

Skrevet av Jarle Tollaksen
02.05.2019 15:23 - OPPDATERT 13.05.2019 14:31

Mandag 13. mai 18:00
JUNIOR
Siste samling før sommeren!
 
Tirsdag 14. mai - Hele dagen
DUGNAD
Vi holder på hele uken, men dette blir hoveddagen. Stikk gjerne innom dersom du har lyst til å bidra.
 
Tirsdag 14. mai 18:00
BØNNEMØTE
 
Fredag 17. mai
ÅPENT HUS ETTER BARNETOGET
Kaffe og kaker
 
Søndag 19. mai 12:00
GUDSTJENESTE
Fellesskap og inspirasjon!
Berner Solås taler.