Kristian Mateo Norheim, 1. kandidat for Rødt på Karmøy. Foto: Kristine Stray

«Dyrevelferd foran profitt»

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Når målet om profitt blir alt overskuende, reduseres dyr til varer og natur ofres i jakten på økt økonomisk overskudd. Derfor mener vi at enhver som har dyrevern og dyrenes rettigheter som sin hjertesak også bør vurdere sitt forhold til den kapitalistiske økonomien. 

Rødt ønsker å avskaffe kapitalismen og finne nye måter å organisere økonomien på. Det handler blant annet om at vi anerkjenner at kapitalismen ikke bare påvirker mennesker og natur negativt, men også dyrene som blir nedprioritert etter jaget om profitt. Naturlige habitater blir bygd ned og et landbruk med stadig større krav til økonomisk overskudd presser både bønder og husdyr. Dette ser vi blant annet i flere områder i landbruket.


Et bondeopprør som har spredd seg i hele Norge har satt fokus på situasjonen mange bønder står i. Lange dager, ensomhet, nesten umenneskelig høyt arbeidspress. Det er ingen god oppskrift på velferd verken for dyr eller mennesker. Derfor er en viktig del av kampen for bedre dyrevelferd, også kampen for bedre inntekt og arbeidsforhold for bonden.


Men i tillegg trengs det en politikk som setter dyrevelferden i landbruket høyere. Derfor har Rødt vedtatt blant annet å opprette eget dyrevelferdstilskudd i landbruket, slik at bønder som investerer i dyrevelferd bedre enn minstekravene kan belønnes. Vi vil sikre at alle dyr skal ha tilgang på egnede arealer utendørs hele året og det skal innføres arealkrav som sikrer dyrenes artsspesifikke behov. Det skal legges til rette for at mordyr og avkom skal kunne tilbringe mer tid sammen. Ikke minst skal fiksering av gris og kverning av hanekyllinger forbys! Alle disse endringene skal gjennomføres på en måte som sikrer arbeidsplasser, produksjon og økonomi i jordbruket.


Rødt har ikke bare god politikk for dyrene i landbruket, men også for kjæledyr og ville dyr i Norge. Et av de mest sentrale endringene er å flytte ansvaret for dyrevelferdsloven fra Mattilsynet under landbruks- og matdepartementet til klima- og miljødepartementet. Videre ønsker Rødt å sikre dyrepoliti i alle landets fylker og øke bevilgningene til disse samtidig som strafferammen for dyremishandling økes.

Obligatorisk ID-merking av familiedyr, forbud mot ville dyr i sirkus, forbud mot hold av eksotiske dyr som familiedyr og opprettholde forbud mot pelsdyroppdrett, samt innføre importforbud for pelsprodukter er eksempler på andre og gode tiltak Rødt har vedtatt å jobbe for.


Vi som mennesker har et ansvar for å sikre at alle dyr møter respekt og vernes i størst mulig grad. Ingen har gitt oss mennesker retten til å ta dyrenes habitater og utrydde dem fordi vi ikke liker dem. Regjeringens utrydningspolitikk ovenfor rovdyrene har vært svært feig og nylig tapte de i retten etter å ha felt en ulvefamilie innenfor ulvesonen. Dessverre blir nok dette ikke endret på om SP får en sentral rolle i en ny regjering. Rødt anerkjenner at hensynet til beitedyr kan komme i konflikt med hensynet til rovdyr. Vi har ulike stemmer også innad i vårt parti. Derfor bærer politikken vår preg av å forsøke å finne en balanse mellom disse to hensynene. Vi skal ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, men vi må også legge til rette for den fantastiske ressursen beitebruk er.Vi i Rødt som aktiv jobber for alle dyr vil stå knallhardt på for å sikre et lavere konfliktnivå i rovdyrpolitikken slik at både bønder og rovdyr kan komme godt ut av det. Å kun høre på den ene siden blir feil, slik som SP og MDG gjør. Derfor trenger vi konfliktdempende tiltak i norsk rovdyrpolitikk. Begge sider må leve med at de ikke får viljen sin helt, det viktigste er tross alt å sikre levedyktige rovdyrbestander òg et godt sikkerhetsnett for bøndene. Rødt tror at hvis vi kan legge fra oss noen av fiendebildene så vil vi klare å finne gode kompromisser i rovdyrpolitikken. Vi er villige til å lytte til begge sider.


Rødt er partiet som vil prioritere dyrevelferd foran profitt, og fjerne undertrykking av dyrene. Det har stadig flere oppdaget, ikke minst dyrevernorganisasjoner som gir Rødt skryt for sitt program. Vi har også tilsig av medlemmer med sterkt engasjement for dyrene. Er du en av dem, så er du velkommen i partiet. Og ønsker du å gi en stemme til de svakeste, de som ikke har en egen stemme - dyrene - så anbefaler vi deg om å stemme Rødt til høsten.

[annonse]
 

Kristian Mateo Norheim, 4. kandidat Rødt Rogaland 

Maren Njøs Kurdal, 1. kandidat Rødt Vestfold

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.