Arkivfoto: Aase Simonsen.

Disse fra Karmøy kom inn på fylkestinget

Skrevet av Kent Olsen
12.09.2019 17:50

Karmøy får fire representanter i det nye fylkestinget.

POLITIKK: Aase Simonsen fikk flest personstemmer av Karmøy-representantene og femte flest personstemmer totalt.

I tillegg på lista finnar man Geir S. Toskedal, Bente Thorsen og Monika Kvilhaugsvik.

Se hele listen nedenfor.

 

 

Arbeiderpartiet


Marianne G. Chesak
Tom Kalsås
Ingvild Vanglo
Daniel Bøhn Rayner
Astri Furumo
Erling Nordgård
Lin Veronica Jacobsen
Faruk Brahim
Ann Iren Amundsen
Kjartan Øvstedal
Siv-Len Strandskog

Høyre


Ole Ueland
Elin Schanche
Aase Simonsen
Erlend Jordal
Inger Merethe Bjerkreim
Bjørn Sæstad
Terje Hetland
Ragnvald Nilsen
Anne Marie Lund
Lisbeth von Erpecom Vikse
Lasse Anfinsen Fredheim


Fremskrittspartiet


Pål Morten Borgli
Margrete Dysjaland
Svein Erik Indbjo
Leif Arne Moi Nilsen
May Helen Hetland Ervik
Bente Thorsen


Senterpartiet


Arne Bergsvåg
Hanne Marte Vatnaland
Jarle Bø
Sandra Christin B. W. Skarholm
Sigmund Slettebø


Kristelig Folkeparti


Solveig Ege Tengesdal
Jonas Andersen Sayed
Geir S. Toskedal
Bjørg Tysdal Moe


Miljøpartiet De Grønne


Alexander Rügert-Raustein
Susanne Heart
Erlend Kristensen


Folkeaksjonen nei til mer bompenger


Frode Myrhol
Alexandra Eva Lind
Ove Evertsen


SV - Sosialistisk Venstreparti


Heidi Bjerga
Monika Kvilhaugsvik


Venstre


Kjartan Alexander Lunde


Rødt


Bjørn Ove Hersdal