Espira Østrem. Arkivfoto

Disse barnehagene er foreldrene mest fornøyd med

Skrevet av Øystein Merkesvik
16.01.2019 13:32 - OPPDATERT 16.01.2019 14:32

KARMØY: Resultatene på den nasjonale brukerundersøkelsen ble tirsdag denne uken lagt ut på barnehagefakta.no.

Undersøkelsen handler om at foreldre og foresatte får si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeid mellom hjem og barnehage. Resultatene brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

Undersøkelsen har 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

Stabilitet og kompetanse

Espira Østrem barnehage topper fornøyd-listen sammen med Fladaberg FUS-barnehage. Styrer i Espira Østrem, Cathrine Munthe Strømmen, sier til Karmøynytt at nøkkelen til et godt resultat er stabilitet og kompetanse hos de ansatte.

– Det handler om at de ansatte i Espira Østrem barnehage har god kunnskap om barn og deres utvikling. God kvalitet i barnehagen oppstår først og fremst når ansatte utøver reflektert og god pedagogisk praksis i samspillet med barna, sier hun og og legger til følgende punkter:
  • De ansatte støtter relasjoner mellom barn.
  • De ansatte støtter barna i å utvikle et positivt forhold til seg selv.
  • De ansatte hjelper barn som har behov for støtte i lek.
  • De ansatte bruker språket aktivt som støtte i lek og aktiviteter.
  • De ansatte sørger for at alle barn får mulighet til å delta i samtaler.

Søknadsfristen nærmer seg

Undersøken blir publisert kort tid før søknadsfristen til hovedopptaket går ut 1. mars. Cathrine Munthe Strømmen understreker viktigheten av at foreldre ikke glemmer å søke barnehageplass innen tidsfristen.

– Jeg har fått mange telefoner fra fortvilte foreldre som ønsker barnehageplass, men som har glemt å søke.  De fleste barnehager tar kun inn barn 15 august. De som har ledig kapasitet tar også inn barn 15 desember. Dette har med tilskuddsordningen til Karmøy kommune å gjøre, forklarer hun.

– Dersom barnet fyller et år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller et år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den månaden barnet ble født, sier Munthe Strømmen. Her er resultat på total tilfredshet i Karmøy Kommune: (Innhentet fra barnehagefakta.no).

Espira Østrem barnehage 4,8

Fladaberg Fus barnehage AS 4,8

Åsebøen Fus barnehage 4
Bygnes Viten barnehage4,4
Aski Barnehage 4,6
Rusvik natur barnehage 4,5
Eventyrhagen barnehage 4,7
Kirketunet barnehage 4,5
Læringsverkstedet avd. åkrasanden 4,4
Espira Tjøsvoll barnehage 4,5
Espira Litlasund barnehage 4,4
Espira Karmsund barnehage 4,6
Små barnehager avd. Torvestad 4,5
Espira Århaug 4,7
Hakkebakkeskogen 4,5
Espira Veldetun barnehage 4,3
Fus Steinerskogen 4,7
Vea barnehage 4,3
Skudenes barnehage 4,7
Vormedal barnehage 4,4
Avaldsnes barnehage 4
Kolnes barnehage 3,6
Sevland barnehage 4,6
Storesund barnehage 4,2
Steinhaugane fus frilufts barnehage 4,6
Kopervik menighets barnehage 4,5
Espira sletten barnehage 4,6

 

 

 

Les mer om:

Karmoynytt