Kirkevergen i Karmøy, Kjetil Osnes Bøe.

Dette vedtaket fikk kirkevergen til å smile

Skrevet av Kent Olsen
20.02.2019 06:58 - OPPDATERT 20.02.2019 07:58

POLITIKK: 200.000 blir tatt av formannskapets disposisjonsfond for å opprette et prøveprosjekt på ett år for en prostidiakonstilling.

– Jeg synes det er et flott initiativ. Vi inviteres til å bevilge 200.000 til en stilling som får 600.000 kroner annenstedsfra. Det er et godt tilbud som vi kan gi til våre innbyggere. Ut fra dette får vi en fulltids prostidiakonstilling i et år, sa Tor Asle Grønningen (SP), som håpet resten av bordet gikk inn for innstillingen til rådmannen.

Tor Kristian Gaard (H) støttet innstillingen med få ord.

– Flott initiativ. Flott tiltak. Målrettet. De driver mot et bredt publikum. Vi burde egentlig bare klappe, sa Gaard før ordfører Jarle Nilsen slo hammeren i bordet for et enstemmig flertall.

På tilskuerbenken satt kirkevergen i Karmøy, Kjetil Osnes Bøe og smilte bredt, og tillot seg også å klappe til lett latter fra formannskapet før han fikk en kommentar fra Nilsen om at det ikke er lov å klappe i offentlige møter.

– Jeg klarte ikke helt å styre meg, sier en godt fornøyd Bøe til Karmøynytt etterpå.

– Jeg tror det blir et veldig godt tilbud for innbyggerne i kommunen, så det blir spennende å kunne sette i gang med prøveprosjektet, fortsetter han.

Bøe forteller at en har ikke definert stillingen helt fullt ut, men 50 prosent av stillingen vil være rettet opp mot eldre og de resterende 50 prosentene vil være rettet mot ungdom.

For ungdom er tanken videre at 25 prosent der skal være rettet mot ungdom med utviklingshemming.

– Vi håper at en prostidiakon kan være med å sy sammen av det en har av ressurser i menighetene i Karmøy og opp mot frivillige organisasjoner og kommunens ansatte slik at det kan bli et godt, tverrfaglig samarbeid, avslutter han.

Les mer om:

Politikk Karmoynytt