Dette trekløveret ble hedret av Haugesund kommune. Fra venstre: Arve Kambe, Tordis Rasmussen og Terje Emil Johannessen.

Dette trekløveret fikk "De fykende måker"


HAUGESUND: Tradisjonens tro tok ordfører Arne-Christian Mohn i mot  de fremmøtte til den høytidelige nyttårsmottakelsen i byens storstue, Festiviteten. Og selv om det kun er 2. gang mottakelsen arrangeres i Festiviteten, er en av de lengste tradisjonene bevart, nemlig tildelingen av Haugesund kommunens æresbevisning, "De fykende måker".

Hedersbevisningen tildeles personer som har et brennende engasjement for byen og som har vært synlige i forskjellige deler av byens samfunnsliv. I år var det tre personer som fikk prisen.

Tordis Rasmussen fikk hederstegnet for sitt store engasjement for lokalsamfunnet, da spesielt Røvær. Der har hun gjennom en årrekke drevet forskjellige aktiviteter som har støttet opp om det lille øysamfunnet.

Kveldens andre mottaker var mangeårig journalist og tidligere politiker Terje Emil Johannessen. Foruten hans journalistiske karriere har han vært varaordfører for Arbeiderpartiet i Haugesund og har siden ungdommen vært engasjert i samfunnslivet i Haugesund.

– Jeg er svært rørt og beæret over å motta dette hederstegnet. For meg er dette det største beviset jeg kunne få på mitt samfunnsengasjement og virke som journalist, sier Johannessen.

Og Haugesund kommune sparte ikke på hedersbevisningene under året mottakelse. Det tredje æresbeviset gikk til tidligere stortingsrepresentant og mangeårig bystyrerepresentant for Høyre, Arve Kambe.

43-åringen har siden tenårene vært politisk aktiv og var allerede som 20-åring vararepresentant til bystyret i Haugesund. Han ble senere gruppeleder for partiet før han i 2009 ble valgt inn på Stortinget. Der var han i første periode finanspolitisk talsmann for Høyre før han i sin siste periode var leder for Arbeids- og sosialkomitéen. Han stilte ikke til gjenvalg foran Stortingsvalget 2017

– Det å få lov til å være en av  byens fremste ombudsmenn har for meg vært en ære i en årrekke. Jeg er stolt og ydmyk for at jeg i en alder av 43 år får byens hederstegn, sier Kambe.

Komiteen for Haugesund bys Ærestegn "De fykende måker" består av ordfører Arne Christian Mohn, rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, Gunnar Johan Løvvik, Marit Bjørnestad og Rita Leinan.