Karmøy-ordfører Jarle Nilsen, Utsira-ordfører Marte Eide Klovning, representant fra fylkeskommunen og Thor Otto Lohne.

– Det som frister mest er den korte avstanden

Skrevet av Kent Olsen
21.08.2020 12:52 - OPPDATERT 22.08.2020 09:32

I dag var representanter fra Karmøy, Utsira, fylkeskommunen og Rutebåten Utsira på befaring på forskjellige steder på Karmøy for å se på mulige anløp.

SÆVELANDSVIK/VISNES: Per i dag går rutebåten til Utsira til Garpaskjærkaien i Haugesund, men det kan endres hvis Utsira-samfunnet og Rogaland fylkeskommune går inn for Karmøy som nytt anløpssted.

De mest aktuelle anløpsstedene per i dag er Visnes og Sævelandsvik, og vil korte ned overfarten med rundt 20 minutter.

Utsira-ordfører Marte Eide Klovning mener det er flere ting som frister med Karmøy, men peker på flere utfordringer.

– Det som frister mest er den korte avstanden, men hva så når vi kommer frem? Hvordan ligger forholdene til rette for at en skal komme seg videre, spør hun.

– Det er også et økonomisk aspekt oppi dette som er veldig sentralt for fylkeskommunen som må bygge en ny kai. Det er ingen kaier som kan ta imot båten i dag, annet enn Garpaskjær. En må se samfunnsøkonomien i det. Lønner det seg å legge til rette for forholdene på Karmøy inn i fremtiden, eller er det best å gå der vi er i dag, spør hun videre.

Hun peker på Visnes som et fristende anløpssted på grunn av nærhet til regionssenteret, men at det er mer fristende med Sævelandsvik på grunn av nærliggende fasiliteter. I tillegg informerer hun om at det per dags dato er ingen som dagpendler inn til Haugesund.

– Kommer du unna den timen så kan det bli mer attraktivt, sier hun.

Kommunekaien i Sævelandsvik er et av alternativene.

Ønsker Utsira velkommen

Fra en ordfører til en annen, Jarle Nilsen er positiv til å få et anløpssted til Utsira.

[annonse]
– Vi har sagt at vi ønsker å være en god nabo til Utsira-miljøet. Hvis de peker på Karmøy som rett destinasjon så skal vi bruke vår kompetanse og våre ressurser for å tilrettelegge på en god måte. Det viser seg at den korteste reisetiden for båten er strake veien til Vest-Karmøy, så vi er åpne for det, sier Nilsen.

Han har tro på at en kortere båtreise til Utsira kan generere flere reisende til øysamfunnet, og tror det kan bli enklere å bo på Utsira, og trekker frem både pendling, jobb, studier, legebesøk og fritidsreiser.

Styreleder i Rutebåten Utsira AS, Thor Otto Lohne var også med på befaringen. Han trekker fram at det er viktig å få et anløpssted som vurderes som sikkert og som kan gi regularitet på overfarten.

Etter siste post på befaringen var det på tide å kjøre til rådhuset for et møte og videre diskusjoner.

– Det er prosessen videre. Vi tar ikke noe valg videre nå. Men for mitt vedkommende, så er det et poeng å få en ordentlig vurdering av de farvannsmessige forholdene på de alternativene som er aktuelle, sier Lohne i en kommentar.

Befaring på Visnes.

Det tidligere anløpsstedet er også et alternativ.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.