Leserinnlegg:

Det må til endring i behandling av saker med alvorlig sykdom i barnefamilier


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

For oss i Karmøylista er ombudsrollen viktig! Derfor reagerer vi nå vi blir kontaktet av pårørende.

Det er imidlertid sjelden vi går inn i enkeltsaker og krever handling fra administrasjonen, det håndteres oftest på generelt grunnlag, men når vi går inn i en sak med en alvorlig hjertesyk jente på 2 år, så er dette fordi at saken handler om liv og helse, og vedtatt reduksjon av tiltak på 40% er begrunnet i feilaktige og mangelfulle opplysninger.  

Saken ble håndtert ryddig fra Karmøylista sin side, der en forsøkte å få kommunen til å snu i saken på grunn av nye opplysninger og dermed unngå en mediesak, både for familiens del og for kommuneadministrasjonens del. En argumenterte med at kommunen burde avvente reduksjon av tiltakene til en fikk svar på klagen foreldrene har sendt statsforvalter. Vi gikk så langt at vi bad kommunedirektøren om å ta affære i denne spesielle saken, siden innholdet i de nye opplysningene sier at vedtaket kommunen har gjort er på feil faktagrunnlag. I etterkant har statsforvalter kommet med et vedtak om at tiltakene fortsetter til kommunen har vurdert saken på ny, eventuelt at statsforvalter kommer med en beslutning. Statsforvalter har også påpekt direkte feil i saken allerede nå.

Karmøylista og Fremskrittspartiet krevde dermed et ekstraordinært formannskapsmøte som ble avholdt den 14.07.23, resultatet er at det kun var 4 representanter (KL og FRP) som mente at en skal se vekk fra vedtaket om reduksjon av tiltakene til to åringen og familien nå, altså ikke avvente nye vurderinger og resultatet av klagebehandlingen til statsforvalter. Tiltakene fortsetter inntil videre, men familien må vente unødvendig lenge på en endelig avgjørelse.

Jeg mener at folkevalgte må tørre og påpeker at vi ikke skal ha det slik i Karmøy kommune. Det må være rammer nok til at mennesker som lever med alvorlig sykdom får de tiltak som anbefales av spesialister. En bør holde seg godt innfor lovverket og anbefalinger, slik at en unngår refs fra Statsforvalter. Og en bør unngå at familier opplever lang saksbehandlingstid og uforutsigbarhet.

-Mitt mål som politiker er å bidra til at familier som rammes av alvorlig sykdom skal oppleve kommunen som sitt sikkerhetsnett, være de som lytter til både foreldrene og barna i familien, og som tar spesialistenes uttalelser på alvor. De skal sørge for forutsigbarhet i en allerede uforutsigbar og skremmende situasjon. Kommunen skal ikke være nok en fiende som familier skal kjempe mot, i tillegg til at de må kjempe mot alvorlig sykdom. En skal håndtere nå situasjon, men en skal også forebyggende mot senskader etter alvorlige hendelser som vedvarer over tid, for både den som er syk og for de pårørende. Forskningen slår fast at når familier lever i slike uforutsigbare situasjoner der det er fare for liv, kan få konsekvenser også for pårørende. Her bør kommunen være fremoverlente og ta inn over seg kunnskapen som allerede finnes, lovverket som er tydelig på blant annet krav om helsehjelp, hensynet til barnets beste og barn som pårørende.

Det er ufattelig at det skal være et nødvendig å la saker gå så langt at statsforvalteren må gå inn og gi kommunen beskjed om hvordan de bør vurdere og hva de bør gjøre i sakene. I vertfall ikke der det foreligger entydige og klare anbefalinger fra legespesialister.

Dessverre er det flertall blant dagens folkevalgte i Karmøy kommune for et delegasjonsreglement som gir politikerne liten innflytelse. I tillegg ser en av stemmegivning at posisjonspartiene og administrasjon samarbeider tett og at de ofte er enige i de avgjørelser som gjøres og vedtas av administrasjonen. Dette har vært tydelig i stemmegivningen i behandling av saker gjennom den fireårsperioden jeg har representert befolkningen i kommunestyret og i hovedutvalg helse og omsorg. Dette har gitt lite rom for nye og viktige endringer. Jeg håper flertallet ser annerledes ut etter valget og vi kan brette opp ermene og arbeide for en utvikling av gode tjenester til våre innbyggere!

Leserinnlegg av Lillian Levik Løndalen, Gruppenestleder Karmøylista og 2. kandidat ved høstens valg