Møte i styringsgruppen. Arkivfoto.

– Det er vanskelig å lese og ikke svare disse beskyldningene

Skrevet av Kent Olsen
07.06.2019 18:05

Styringsgruppa i Haugalandspakken tok opp leserinnlegg.

SAMFERDSEL: Debatten om omkjøringsveien fortsatte inn i møterommet til styringsgruppa i Haugalandspakken fredag.

Leserinnlegg om omkjøringsveien har florert i forskjellige medier, og et leserinnlegg publisert fredag morgen i Karmøynytt gjorde at saken havnet på agendaen.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

– Mye av det som kommer fra media og alt det stemmer ikke sånt som vi ser saken, sa Henry Damman og viste frem bilde av innlegget.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal hadde også fått med seg innlegget.

– Det er mange beskyldninger nå som jeg føler blir vanskelig å la stående. Men jeg vet ikke om vi klarer å avslutte diskusjonen. For de som jobber midt oppi dette så er det ganske krasse beskyldninger. Det e vanskelig å lese og ikke svare, sa Tengesdal.

Ivar Thorkildsen tok så ordet.

– Det går innover meg og mine medarbeidere som gjør en kjempejobb. Jeg kan gjerne bli kritisert for faglig dårlig arbeid, men det som kommer her er nesten litt langt over grensen, sa han og fortsatte:

– Sånt er det mange som har det. Vi skal tåle en god del, men det er mye faktafeil og påstander som vi prøver å forklare men som ikke blir tatt hensyn til. Det går utover mine medarbeidere, sa han, og stilte spørsmål om styringsgruppen bør be ordførerne om å være tydelige.

– Den litt-på-kanten-kommentaren som kommer nå, også fra en del politikere i media – som sitter i kommunestyret, det synes jeg er ganske vanskelig, la han til. 

Jorunn Skåden fra Sveio kommune mente at de som styringsgruppe må ta ansvar for dette.

– Vi må stå sammen her i denne saken og ta ansvar og kommunisere ut. Hva er det vi bygger på, hvorfor vi er her. Det er ren matematikk, sa hun.

Leser ikke innleggene 

Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen, tok ordet og kom med et langt innlegg.

– Disse leserinnleggene er det flere som blir frustrerte over. Det kan jeg for så vidt forstå. Vi som folkevalgte har gjort dette av egen fri vilje. Vi skal tåle de som heier på oss og de som har sterk motstand for oss. Så lenge ordbruken er innenfor et dannet språk så er vi med på det. Så blir det nevnt med å få ut fakta. Jeg kan ikke se at det er flere arenaer og muligheter til å få ut fakta. Her har saken vært omtalt i kommunestyret, flere folkemøter og sikkert kilometervis med korrespondanse hos enkelte for å svare opp ulike utsagn, provokasjoner og ulike direkte feil og synsing rundt fakta, sa han, før han fortsatte:

– Jeg har sittet både dag og kveld og netter og svart på mailer på det som sendes ut. Jeg merker at det som er mitt innspill bli vridd og vrengt og snudd om på for å lage en provokasjon. Så de som bor i lokalmiljøet her, for å bruke et folkelig uttrykk, er «fed up». De er drittlei av dette, for de er til stede i møter og får informasjon og har sitt syn i saken. Men jeg synes ikke det er greit måten dette kommer frem på at fakta og informasjon som de har tilgang til og har fått oversendt og linker til, blir brukt direkte imot.

Han fortalte videre at når han leser overskriften og de som er forfatter av innlegget så går han videre.

– Hver gang det kommer et eller annet på spill her så får vi først mail om det så Messenger og så på SMS, så link til den aktuelle artikkelen. Jeg er voldsomt godt oppdatert. Men vi forholder oss til den prosessen som er, sa han videre, og støttet opp om at styringsgruppa skal komme med en uttalelse.

– Vi er engasjerte samfunnsborgere

I en kommentar til Karmøynytt skriver motstander av omkjøringsveien, Gunvar Mikkelsen, følgende:

– Jeg kan bare snakke for min egen del, men jeg har ikke sendt så mye til ordføreren, og svar har jeg kanskje fått en gang på epost og en gang i Karmøynytt, så hvem han sitter oppe om nettene og svarer, må gudene vite - det er i hvert fall ikke meg. Ellers anbefaler jeg ordføreren å lese høringsuttalelsen fra Fylkesmannen, der er det flere gode faglige råd han bør påse at vegvesenet følger - han må ikke se seg blind kun på selve innsigelsen. Dette er momenter som Hein og jeg har påpekt gang etter gang, men verken ordfører eller vegvesenet har tatt det alvorlig.

– Ellers synes jeg at ordføreren bør vokte seg vel for å komme med kritikk av vårt engasjement i saken. Vi er engasjerte samfunnsborgere som utelukkende holder oss til saken. Da føles det som et slag under beltestedet når ordføreren kommer med denne type grunnløse beskyldninger. Hva er de han ønsker å oppnå egentlig; at folk ikke skal komme med kritikk av de som sitter med makt? At folk skal slutte å engasjere seg i saker de brenner for?

– Jeg leste i HA at Nilsen så på dette som sjarmøretappen for omkjøringsveien. Vel, jeg kan opplyse ordføreren om at en reguleringsplan både kan påklages og trekkes for retten, så oppstart dette året, det kan han bare glemme.