Anne-Therese Buer har tidligere jobbet 15 år i karmøypoliitet. Hun frykter at både dem som selger og kjøper narkotika i Karmøy slipper unna som følge av manglende ressurser hos politiet. Foto: Kent Olsen.

– Det er urovekkende

Skrevet av Øystein Merkesvik
12.03.2019 17:56 - OPPDATERT 12.03.2019 18:56

En av dem som er bekymret for ressurssituasjonen ved Karmøy lensmannskontor er Anne-Therese Buer som jobbet 15 år i etaten før hun ble leder av Møteplassen i Kopervik.

De siste seks årene Buer jobbet ved lensmannskontoret var hun leder av narkotikagruppa, som senere ble nedlagt i forbindelse med omorganiseringen.

– På det meste var det opp til fire personer som jobbet målrettet mot narkotika og vinningskriminalitet. Det gjaldt etterforskning, etterretning, spaning, kilder og informanter, forklarer hun.

– Hva tenker du at denne gruppen nå er borte?

– Det er urovekkende. Skal man ha mulighet til å gjøre noe med narkotikasituasjonen må man for det første ha nok mannskaper. Dessuten må man jobbe i to spor. Man må forebygge at ungdommer begynner med narkotika, men man må også slå til på disse som innfører hekto og kilo med narkotika til Karmøy og Haugalandet. Tilbud og etterspørsel vil alltid styre markedet. Skal man ta tak i innførselsleddet må man ha folk, kompetanse og avsette ressurser som jobber målrettet over tid, sier hun.

Mindre risiko

Buer frykter at dem som driver med kjøp og salg av narkotika i Karmøy slipper lettere unna nå enn tidligere.

– Jeg skal ikke uttale meg spesifikt om hvordan politiet jobber i dag. Men ut fra min erfaring, og så lenge jeg vet at politiet ikke har nok folk og ressurser til å jobbe med dette, så tenker jeg at det må være enklere for dem som driver i narkotikageskjeften å holde på, spesielt så lenge oppdagelsesrisikoen synker.

Vegrer seg for å varsle

Buer presiserer at problemstillingen rundt ressurser ikke er unikt for Karmøy sin del, og at hele politi-Norge lider under manglende ressurser.

– Å skape tillit hos publikum handler om å være ute blant folk i nærmiljøet, være tilgjengelig for

«mannen i gata», skape trygghet ved å forebygge og bekjempe hverdagskriminalitet og nok ressurser til å ta tak i de alvorlige sakene som dukker opp. Det er utfordrende i dag når det er  knapphet på mannskap og ressurser.

Hun mener mange i politi-miljøene rundt om i landet er bekymret og vegrer seg for å varsle om situasjonen.

– Ja, ikke bare på Haugalandet, men i Norge som helhet. Det gjelder folk som jobber på gateplan og i lederstillinger. De føler seg kneblet fra å si noe om konsekvensene av politireformen, sier Buer.

Hun understreker samtidig at ikke alt var bedre før i politietaten og at hennes tidligere kollegaer gjør sitt aller beste i jobben ut fra ressurssituasjonen.

– Jeg tror det er tre grøfter man fort kan havne i her; Å være nostalgisk og si at alt var bedre før blir feil. At alle utfordringer i politiet skyldes nærpolitireformen er heller ikke sant. Men at det er mye utfordringer i dag som er knyttet til reformen, må vi tørre å sette fingeren på, sier hun.

Les alt om:

Karmoynytt