Leserinnlegg:

Det er fremdeles stort behov for ny skole på Vea


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Denne uken startet det 42 spente førsteklassinger på Vea barneskole. I løpet av de neste sju årene vil de lære seg å lese, regne, få nye venner, oppleve mestring og noen ganger skuffelse. Vi som foreldre, foresatte og besteforeldre er spente på deres vegne, og vi vet at de har mye fint i vente. Dessverre vet vi også at de starter på en skole som allerede er for liten for dem, uten nok klasserom eller grupperom, med uoversiktlige uteområder, dårlige arbeidsforhold og manglende spesialrom. Nettopp derfor ble det i forrige kommunestyreperiode vedtatt at nye Vea skole skulle prioriteres, og bygges så snart skolen i Kopervik sto klar. Vi tillater oss å minne politikere og andre om grunnen til at Vea ble prioritert foran andre prosjekt:

Makskapasiteten til dagens skole er overskredet med god margin. Elevene er delt inn i 17 klasser – og skolen har 17 klasserom. Det er ingen tilgjengelige rom til klassedeling, og med store klasser, mange over 25 elever, er dette et problem for både elever og lærere når en skal jobbe konsentrert. Fellessamlinger for hele skolen må enten gjennomføres utendørs, eller gjennom leie av lokale eksternt. 

Alle spesialrom (musikkrom, kjøkken, bibliotek osv.) er tatt i bruk som klasserom, og elevene i storskolen må dra til Åkra med buss for å ha Mat og helse og til Storhallen 1,4 km unna for å ha gymnastikk – gymsalen på skolen er på langt nær stor nok. Elevene i småskolen må bruke gymsalen puljevis. Skolen er avhengig av at det er ledig tid i Storhallen ved slutten av dagen, slik at elevene kan gå rett hjem etterpå – dette skaper igjen problemer for elevene fra Salvøy, som har rett til skoleskyss grunnet farlig skolevei. SFO har ikke et eget bygg, men må flytte rundt til ulike klasserom i løpet av dagen. Dette legger begrensinger for hvilke aktiviteter en kan få til i skolefritidsordningen. Videre finnes det knapt grupperom, i det siste har skolen til og med vært nødt til å bruke garderobene som ligger i tilknytning til gymsalen og bomberommet (som for øvrig også blir brukt til undervisning) til korte undervisningsøkter i gruppe!

Lærerne har kontorplass i administrasjonsbygget («gamleskolen», fra 1919), adskilt fra de fleste klasserommene. Der sitter de tett og trangt, høyt oppe i et gammelt bygg uten universell utforming, og lærere med gangvansker vil ha problemer med å forflytte seg mellom klasserom og kontorplass, i alle fall i korte friminutt. Vår bekymring er at vi mister gode lærere på Vea fordi vi ikke kan tilby akseptable arbeidsforhold.

De fleste av bygningene til skolen er gamle og krever mye vedlikehold. Det er mye bygningsmasse, plassert midt på tomta med mange «mørke kroker» i et uoversiktlig uteområde. I alle friminutt trengs det 14-16 voksne som går vakt for å rekke over hele skolen. Elever med spesielle behov har også utfordringer i dagens skole, grunnet nivåforskjeller, avstander, trapper m.m., noe som begrenser hvor de kan ha klasserom og hvor de kan oppholde seg i friminuttene. 

Situasjonen har vært prekær lenge, og vi trenger ny skole på Vea nå! Prosessen har dessverre tatt lang tid, så vi ber saksbehandlere og politikere om å jobbe så raskt som mulig slik at vi får realisert ny skole innen få år. Simon, Nora, og de 40 andre elevene som startet i første klasse denne uken fortjener nemlig det. 

Veavågen Bygdeutvalg