Norges nest største militærøvelse holdes i vårt nærområde de tre kommende ukene. Det melder Distriktssjef for HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen. Foto: Heimevernet

Derfor ser du disse nå

– Norges nest største militærøvelse, melder Heimevernet.


SIKKERHET: De kommende dagene kan du oppleve å se millitære kjøretøy og uniformerte HV-soldater i nærmiljøet. Fra 6.-24. mars gjennomfører nemlig Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Norges nest største militærøvelse.

Forsvaret har rekvirert hele Agder og Rogaland som øvingsområde, og over 4200 soldater vil delta over de neste tre ukene. 

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier Distriktssjef for HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen i en pressemelding. 


HV-soldater på Kårstø. Foto: Heimevernet. 

Gjennom øvelsen, som Nilsen har kalt for Jøssang, vil HV-avdelingene trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt og man kan påregne noe støy hele døgnet.

– I tillegg til Forsvaret vil mange aktører som politiet, statsforvalterene, sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert, heter det i pressemeldingen. 

Øvelsen er planlagt i over et år og Nilsen poengterer at den har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa. 

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant og at det vi trener på, er noe konkret som vi kan få brukt for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.


HV-soldater på øvelse. Foto: Heimevernet

Det fremkommer at øvelsen Jøssing i tillegg er en del av øvelsen Joint Viking som foregår i Troms. Her øver 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt.

– For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må vi øve jevnlig, avslutter Heimevernet. 

 

Heimevernet sine hovedoppgaver:

• HV bidrar til nasjonal krisehåndtering 

• HV gjennomfører vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter

• HV støtter det sivile samfunnet, herunder bistår politiet