Susan Borg, Karmøylista.

– Den politiske prosessen i denne saken har faktisk fått meg til å tvile på min rolle som folkevalgt

Skrevet av Kent Olsen
21.09.2020 23:22

Arbeidstøy-saken engasjerte politikerne.

POLITIKK: Arbeidstakerne får endelig arbeidstøy. Det ble bestemt i kommunestyret mandag kveld. En sak som flere påpekte at ikke burde være en politisk sak.

– Jeg vil på vegne av Arbeiderpartiet starte med å si at saken synes jeg burde blitt løst administrativt. Når dette dessverre ikke blir gjort så må det politiske gi klar tilbakemelding til den kommunale administrasjonen om hva som skal iverksettes, sa Arbeiderpartiets Inger Elise Netland Kolstø.

Flere var enige med henne, og flere trakk fram at dette var en sak som har blitt tatt opp ved flere anledninger av politikerne.

– Dette er en av flere ulykkelige saker der en som politiker blir kontaktet av arbeidstakere som føler at de ikke blir sett eller hørt, påpekte Tor Kristian Gaard (H).

Skuffet

Susan Borg (Karmøylista) påpekte at hovedutvalg helse og omsorg hadde oversendelsesforslag til formannskapet som ikke ble tatt opp den 22. juni, og at saken heller ikke kom opp til kommunestyret 29. juni.

– Den politiske prosessen i denne saken har faktisk fått meg til å tvile på min rolle som folkevalgt og selve lokaldemokratiet og hvordan det skal virke, sa Borg.

– Denne treneringen har skapt så unødvendig mye uro blant de ansatte, brukere og i det politiske miljøet, fortsatte hun.

Einar Endresen påpekte også at det har blitt en sak som har kommet skjevt ut, men ga kudos til ordfører og rådmann for måten de håndterte saken på i etterkant.

– Det er en sak for mye læring, både for administrasjonen folkevalgte og meg selv inkludert, sa Endresen.

Beklager

Ordfører Jarle Nilsen (Arbeiderpartiet) har tidligere beklaget i formannskapet, og brukte igjen taletid på det.

– Jeg er i likhet med dere parat til å si at jeg beklager at dette er blitt en politisk sak. Men når det er blitt en politisk sak så har det vært en stor vilje til å finne en omforent løsning på tvers av partiene. Det setter jeg stor pris på, sa Nilsen.

Dette ble vedtatt:

1. Administrasjonen organiserer en straksinnføring av nødvendig arbeidstøy for somatisk hjemmetjeneste (jf. alternativ 2)

2. Økte kostnader for 2020 anslått til 225.000 dekkes av formannskapets disposisjonspost. Budsjettrammen for tjenesteområdet 1 administrasjon reduseres med 225.000, mens rammen for tjenesteområdet 8 omsorg økes med 225.000.

3. Arbeidstilsynets konklusjon, etter den pågående risikokartleggingen, vil være et grunnlag for hvorvidt det er nødvendig å innføre nye rutiner for arbeidstøy i andre deler av hjemmetenensten (bolig, miljøtjenesten, aktivitet- og avlastningstjenestne, ROP, fysio- og ergoterapitjenesten.

4. Rådmannen bes rapportere tilbake til kommunestyret når saken vedr arbeidstøy har funnet en tilstrekkelig god omforent løsning, der denne også imøtekommer Arbeidstilsynets krav.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.