Bjørn Ove Ådland. Foto: Privat

«Debattklima i Karmøypolitikken»


MENINGER: Helt i fra vi fødes og til vi i utgangspunktet skal fremstå som tilregnelige voksne individ har vi en bratt læringskurve. De fleste av oss, som har vokst opp i vanlige norske hjem, vet hva som inngår i en helt vanlig «norsk standard» i forhold til etikk og moral. Jeg finner det unødvendig å gå i dybden og greie ut om hva som er «vanlig norsk folkeskikk», da jeg mener det er barnelærdom. Men, noe har sviktet. I sosiale media er det dessverre tilsynelatende flere og flere som, etter min mening, har «syklet litt for fort i svingen og havnet med hodet over sykkelstyret og ned i grøfta- uten hjelm». Det verste med det hele er at det kan se ut som «de» trives i den sølete og svake tilstanden. Jeg snakker selvsagt om Karmøypolitikken og omkjøringsveien. Som leser kan en observere mye, svært mye dritt. Hva hendte med saklig og politisk diskusjon? Kjemisk fri for personhets.  Det er vel det som er agendaen, å diskutere politikk, pros and cons. Det er lov å være både for og i mot, det er det politikk burde handle om.

Sosiale media har i flere tilfeller utviklet seg til å bli en svært usunn arena å oppholde seg i, hvertfall som leser. Og jeg antar at media som dekker diskusjoner har ett pinlig dilemma å håndtere. Klima i politiske diskusjoner har de siste årene, og spesielt i senere tid, utviklet seg til å bli en andedam full av nedverdigende ord og setninger, som politiske diskusjoner burde vært for viktig til. De verste utsagnene er fra godt kjente folk og ofte er de motstander av noe.

Samtidig som oppgulp kommer, som perler på snor, får en bekreftet menneskehetens tiltrekning til konformitet, og dessverre ser det ut som politiske grublere og tenkere invalidiserer seg selv med den lave standarden som leveres skriftlig i sosiale media.

I barnehagen, skolen og arbeidslivet har vi fokus på respekt og nulltoleranse for mobbing. Jeg gjentar; null toleranse.  Vi har fokus på oppbyggende diskusjoner og samarbeid. Det er masse rom for diskusjoner, uenighet og generell ytringsfrihet. Men hvorfor aksepterer vi nedsettende snakk og nedbrytende dialog i Karmøypolitikken i sosiale media? Hva hendte med Karmøy kommunes «null visjon mot mobbing»?

  1. februar 2018 delte Karmøynytt en artikkel, «Yrkeskverulantene», som har fått «hele» 10 likes. Nå skal en kanskje ikke bruke antall likes som målebarometer, men likevel er det en indikator på hva en gitt gruppe mennesker anser som viktig/nyttig. Er det på tide å stille opp med kamera og mikrofon og spørre folk direkte hva de mener med de usmakelige utsagnene? Normalt sett er ikke jeg en bekymret person, men jeg er bekymret over utviklingen rundt politiske uenigheter og den stadig voksende ufordragelige trenden.
Til slutt. Hvorfor er det ingen som sier stopp? Hvor er politikerne, presten, politiet, rektor, mann i gata, arbeideren, kvinnen i vinduet, næringslivslederen eller journalistene? Det er på tide å ta et tak i den usunne kulturen og stake ut en respektabel kurs for gode samfunnsdiskusjoner! Kanskje en voksen kan hjelpe til?

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt