Stine Karin Bjelland. Arkivfoto.
Kulturhusdebatten:

Debatten skapte både uklarheter og støy


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Karmøy Arbeiderparti var med å sette kulturhussaken i Karmøy på dagsorden og sørget for at det ble nedsatt et utvalg som skulle utrede bygging og etablering av nytt kulturhus i Karmøy. Utvalget gjorde et omfattende arbeid og la i 2018 fram en meget god utredning. Basert på denne utredningen bad flertallet i kommunestyret administrasjonen om å legge fram en sak om realisering og lokalisering av nytt kulturhus i Karmøy.

Administrasjonen la fram en grundig utredet sak om nytt kulturhus for politikerne og anbefalte at dette burde bygges i Kopervik. Et klart flertall i Karmøy AP gikk inn for dette forslaget. Men i forbindelse med den politiske behandlingen av saken, ble det satt i gang prosesser der man prøvde å gjøre dette til en slags konkurranse mellom Byen vår Kopervik og kulturhusgruppa på Åkra. 

Dette skapte både uklarheter og støy, og da kommunestyret endelig behandlet saken og med klart flertall stemte for at det nye kulturhuset skulle ligge i Kopervik, ble det i etterkant påstått at behandlingen hadde vært en skinnprosess og at man ville jobbe for at saken ble tatt opp igjen for å få omgjort vedtaket. Det var en merkelig form for argumentasjon som viste til en utlyst konkurranse, noe som slett ikke stemmer. 

Karmøy AP vil sammen med sine samarbeidspartnere sørge for at administrasjonen nå setter i gang arbeidet med å utarbeide detaljerte planer for nytt kulturhus i Kopervik, der en også får en detaljert byggeplan og en kostnadskalkyle som blir innarbeidet i kommunens økonomiplan.

I praksis har vi i dag fem kulturhus på Karmøy: Skudeneshavn, Åkra, Kopervik, Torvastad og Norheim. Det blir viktig å finne frem til gode løsninger for hva disse kulturhusene skal inneholde og hvordan de skal brukes videre når nytt kulturhus er ferdig. Kulturhusene har mange kulturaktiviteter som det fortsatt vil være behov for. Vi må se hvordan vi kan utvikle aktivitetene videre, slik at barn, ungdom og voksne kan ha gode kulturtilbud i sitt lokalmiljø også i fremtiden. 

Det blir viktig at det nye kulturhuset blir ei «storstue» der det er mulig å arrangere større konserter og andre kulturarrangement på Karmøy som vil være samlende for hele kommunen. Andre aktiviteter som hovedbibliotek, kino, øvingslokaler med flere, som allerede ligger i Kopervik i dag, må bli innlemmet. Vi må selvsagt også sørge for at det nye kulturhuset bidrar til å utvikle sentrum og næringsvirksomheten. Det må være et mål at folk fra hele regionen skal ta det i bruk. 

Vi ser fremover og gleder oss til at Karmøy kommune skal få sitt etterlengtede kulturhus!

Stine K. Bjelland, Jan Mathiesen, Inger Elise Kolstø & Odd Henning Johannessen,

Karmøy Arbeiderparti