Leserinnlegg:

De livsfarlige strømprisene


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Strømprisene i Karmøy kommune har aldri vært så høye før. Om en går inn på strømprisoversikten til VG står det så pent at: «Strømrekorden på Karmøy var den 28.07.22. Da var gjennomsnittsprisen på 422,12 øre per kWh». Dette er ikke noen hyggelig rekord. Og verre ser det ut til å bli de kommende dagene, ukene og månedene. Spør du meg bør det ikke stå strømrekord, men heller krisepris. «Kriseprisen på Karmøy» har mye mer sannferdighet over seg. 

I skrivende stund sitter jeg i et av landene Norge eksporterer strøm til. Her er strømprisene gjennomgående flere kroner billigere enn i prisregion Sør-Vest i Norge. Dette vil altså si at innbyggerne i landet som produserer den rene, flotte vannkraften som vi alle er så stolte av, sitter igjen med en betraktelig høyere strømregning enn innbyggerne i landene som importerer vår strøm. Er det bare jeg som ser en logisk brist eller to i denne tankegangen? 

Joda, Norge har eksportert strøm lenge og joda, det har tjent oss godt. Men akkurat nå, i den ekstraordinære krisesituasjonen vi er i, vil det være til det beste for Norges befolkning om strømeksportavtalene ble reforhandlet og bedre regulert, om det ble satt en makspris på 35 øre per kWh og om kraftprodusentene ble pålagt ett reelt minstenivå for vannstand som de ikke kunne gå under. Dersom dette ikke skjer, vil produsentene bare fortsette å selge strømmen vår ut. Sånn fungerer nemlig et marked, penga rår (dessverre). 

Dersom denne krisa ikke blir tatt på alvor fra øverste politiske hold, kommer Norges arbeidsfolk til å slite. Fordi husk på, vi har ikke bare en strømpriskrise, vi har også sterk prosentvis økning i matvarepriser og drivstoffpriser, med et lønnsoppgjør der de aller fleste får reallønnsnedgang som resultat av nettopp disse overnevnte prisøkningene. 

Strøm, matvarer og drivstoff har altså økt betraktelig og krystallklart tydelig i pris, hurtig. Denne perfekte stormen kan i sum ende opp med at vanlige folk, som var dem Arbeiderpartiet mente å appellere til i valgkampen, sitter hjemme og fryser fordi de ikke har råd til å ha på varmen og at de spiser kald mat fordi prisen på ved har nemlig, symptomatisk nok, også økt. Ikke kan de gå på jobben heller, fordi både kraftforedlende industri og all servering og service har gått konkurs på grunn av alt for høye strømpriser og for lite kompensasjon.

Disse strømprisene er livsfarlige. De kommer til å gå ut over både folks livskvalitet og bedrifters evne til å stå på egne bein. 

I ytterste konsekvens kommer prisene til å ta liv. 

Vi lever i farlige tider, la oss sammen sørge for at strømprisen ikke fortsetter å utgjøre enda en fare, slik den har fått lov til å gjøre alt for lenge allerede. 

Eirik Rødder

Karmøybu og Økonomiansvarlig i Rød Ungdom

 

Kilder:

https://www.vg.no/spesial/2022/stromprisene/

https://www.tv2.no/a/14910813/

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/06/20/drivstoffprisene-fortsetter-a-oke/

https://www.nationen.no/motkultur/leder/bor-lytte-til-industrien/

https://www.nrk.no/sorlandet/hotellgjester-tok-arets-dyreste-morgendusj---ber-om-stromstotte-1.15878680

https://www.dagsavisen.no/nyheter/2022/07/26/etterlyser-reforhandling-av-stromkablene-til-europa-regjeringen-ma-vakne/