Helge Thorheim (Karmøylista).

«Dårlig håndverk, Sveinung Stensland»

Skrevet av Helge Thorheim
14.05.2020 12:21

LESERINNLEGG: 24. januar i år sendte Fylkesmannen i Rogaland forespørsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hvorvidt en skulle sette i gang en grensejustering mellom Karmøy og Haugesund på bakgrunn av en aksjonsgruppe på fastlandet.  Svaret kom fra KMD med brev 24.april, der det ble fra administrativt hold i departementet gitt avslag å sette i gang slik utredning. Begrunnelsen som ble gitt fra departementet var logisk og god i sin oppbygging, og både Karmøy og Haugesund har tatt dette svaret til etterretning, og ingen har påberopt seg at de vil anke avgjørelsen.

Ifølge pressemelding fra KMD av 8.mai, bekrefter statsråd Nikolai Astrup KMD sitt svar vedr avslag på søknad om utredning av grensejustering, men likevel ønsker han nå  at det skal igangsettes en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne på fastlands-Karmøy for å få bedre kunnskapsgrunnlag.

LES OGSÅ: – Det ligger ingen dramatikk i dette

Jeg må innrømme at jeg ble ganske paff når jeg ser statsråden likevel skal igangsette en innbyggerundersøkelse blant ca 20% av Karmøy sin befolkning etter at KMD tidligere har gitt en svært god faglig begrunnelse for hvorfor en ikke skal foreta en utredning av grensejustering.   Det er heller ikke antydet hvordan denne skal utføres. Det var ikke fritt for at mistanken kom om at «noen» hadde hvisket statsråden noe i øret, da jeg fant det unaturlig at statsråden selv plutselig skulle rygge et steg tilbake.

Med oppslag i Haugesunds Avis 13.5, bekrefter Sveinung Stensland at han har rådet Statsråd Nikolai Astrup til å be om en innbyggerundersøkelse blant de som bor på fastlandsdelen av Karmøy kommune.  Han retter skytsen mot den politiske ledelsen i Karmøy og karmøyordførerens utspill i kommunestyret mandag kveld. I denne sammenheng svarte ordføreren på mitt spørsmål under posten eventuelt om hva som lå bak den nye opplysningen som kom frem gjennom pressen. Jeg for min del fant ordføreren sin redegjørelse betimelig og naturlig og støtter fullt ut ordfører Jarle Nilsen i denne saken, slik et samlet kommunestyre tidligere har avvist tanken om å sette i gang grensejustering.

Med all respekt, Sveinung Stensland, med mitt kjennskap til din aktivitet på Stortinget så har du gjort en solid innsats i de sakene du har vært involvert i, men akkurat i denne saken synes jeg du har gjort et dårlig politisk håndverk.  Ifølge dine kommentarer på Haugesunds Avis har du fått mange henvendelser på gaten i Haugesund fra mennesker som bor  på fatlandsdelen av Karmøy som mener en bør grensejustere grensen mellom Haugesund og Karmøy. Dette er et meget tynt grunnlag for å intervenere i det siste utspillet. Både Fylkesmannen i Rogaland og KMD er tidligere gjort kjent med aksjonsgruppen på fastlandet (Norheim) og underskriftene som er samlet inn, og dette dannet da grunnlaget for KMD sin første konklusjon.   

Ifølge Stensland, så sier han at det vil bli gjennomført en innbyggerundersøkele på Fastlands-Karmøy om ikke lenge, uansett om Karmøypolitikerne ønsker det eller ikke. Dette er en svært arrogant holdning til den største kommunen på Haugalandet, og i såfall er en slik igangsettelse en ikke-demokratisk overkjøring av et samlet kommunestyres ønsker i denne saken.  Dessverre er ikke overkjøringer av lokale myndigheter unikt for regjeringen, som f.eks. vindmølle-saken i Tysvær kommune nylig.

Dersom det nå likevel skal presses gjennom en innbyggerundersøkelse blant befolkningen i Karmøy, så er det ikke bare de 20% som bor på fastlandet som har interesser i dette. Dette er selvfølgelig av interesse for hele befolkningen i Karmøy kommune. 

Karmøy har alltid tatt ansvar for hele kommunen når det gjelder tilrettelegging av tomter, vann/avløp og annen infrastruktur.   Dette er bl.a. grunnen til at mange mennesker som kom fra Haugesund flyttet til Karmøy fordi de fikk tomt til å bygge seg hus her, mens tilsvarende ikke var tilgjengelig i Haugesund den gangen. 

Karmøy kommune har opp gjennom årene langt ned betydelige investeringer på Fastlandet, ikke minst en moderne og sikker vannforsyning, og opprydding i avløpsforhold, herunder tilrettelagt for boligbygging på Røyksund-området gjennom en storstilt avløpssanering som er utført.  Og ikke minst tilrettelegging for nye 1700 boliger på Kolnes. Jeg kjenner meget godt til stort sett det meste som er utført av infrastrukturtiltak på fastlandet og på øydelen gjennom mine to perioder som ansatt i Karmøy fra 1987 som driftssjef,VAR-sjef og kommuneplanlegger, og kunne nevne menge flere av delene som er gjort, men det er det ikke plass til her.

Det er hele befolkningen i Karmøy som har stått sammen om alle investeringene som er gjort både på øy-delen av Karmøy og fastlandsdelen. Alle innbyggere har betalt for dette som et stort spleiselag gjennom avløpsavgift og vannavgift ettersom dette er et selvkostområde som skal betales av abonnentene.   Dette er grunnen til at det selvfølgelig er av interesse for alle innbyggere  å være med i en innbyggerundersøkelse, dersom dette likevel skal tvinges igjennom.

Jeg er stygt redd for at dersom denne innbyggerundersøkelsen blir tvunget igjennom,  vil dette få større konsekvenser for det interkommunale samarbeidet mellom kommunene. Selv om noen elementer av interkommunalt samarbeid har skurret litt i dag, ser jeg bare optimistisk på det som går bra, og jeg har alltid oppfordret til interkommunalt samarbeid mellom kommunene. En tvang fra statsråden i denne nye saken tror jeg vil sette samarbeidstanken tilbake, dessverre også hos meg.   Og for all del, så håper jeg ikke dette skal få alvorligere følger for ting som går godt, som Haugaland Kraft, Gismarvik næringspark, Karmsund Havn IKS, Flyplassutviklingen m.m.

Vi har i fellesskap mange store oppgaver å løse sammen blant kommunene på Haugalandet som er utrolig mye større enn å vurdere grensejustering mellom Haugesund og karmøy. Så jeg vil oppfordre Stensland til å be statsråden om å slå retrett vedr innbyggerundersøkelsen.

 


Helge Thorheim

Gruppeleder Karmøylista,

 Karmøy kommunestyre

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.