Sålefjellsmarsjen har lange tradisjoner i Karmøy, her avbildet ved matstasjon i 2016.

«Covid-19: Betydningen av å ha en befolkning i god form»

Aldri før har det vært viktigere å ta tak i folkehelseutfordringene som handler om fysisk inaktivitet, overvekt og livsstilssykdommer enn nå.

LESERINNLEGG: Personer med ikke-smittsomme sykdommer har langt større risiko for å bli alvorlig syk med Covid-19. Av de som døde av Covid-19 på sykehus i Italia, hadde 68 % høyt blodtrykk og 31 % hadde type 2 diabetes. Og du har langt høyere risiko for å bli innlagt på intensivavdeling med Covid-19 dersom du er overvektig.

Norge ligger helt i Europatoppen når det gjelder overvekt og fedme, og befolkningen i Karmøy kommune er intet unntak. Folkehelseprofilen for Karmøy viser faktisk at vi har mer fedme/overvekt og hjerte- og karsykdom enn resten av landet. I kommunens nylig vedtatte folkehelseoversikt ønsker man at den generelle hverdagsaktiviteten bør økes, og at kommunen skal tilstrebe å utvikle en helsefremmende infrastruktur i samarbeid med innbyggerne. Dersom disse målene skal bli nådd, er det spesielt to ting man bør se nærmere på: Bruk av tippemidler og tilskuddsordninger til frivilligheten. 

Helsedirektoratet har pekt på viktigheten av arbeidet med etablering av turløyper, turstier, turveier, skiløyper, nærmiljøanlegg, grøntarealer, parker og lignende. Men spillemidlene fra Norsk Tipping brukes i svært liten grad til å fremme egenorganisert turaktivitet, og sett i lys av dets popularitet bruker norske kommuner lite midler på friluftsliv. Dette gjelder også i Karmøy, der kun noen få prosent av tippemidlene de siste 10 årene har gått til friluftslivsanlegg. Kommunen har heller ikke en egen turruteplan, slik mange kommuner har. 

Kommunen har en rekke tilskuddsordninger som bidrar til økt aktivitet ute i lokalsamfunnene. Lokale turlag som på dugnad merker og vedlikeholder stier og løyper i alle kommunens kriker og kroker kan søke om tilskudd fra tilskuddsordningen for friluftsanlegg. Denne har i mange år stått i ro på 100.000,- og er i budsjettforslag for 2021 foreslått videreført omtrent uendret på 102.000,-. Kommunen har selv uttalt at det er ønskelig å øke dette tilskuddet. 

Hvor mye kommunen ønsker å bruke på dette, er selvsagt avhengig av politiske prioriteringer. Men å legge til rette for flere turløyper og friluftsanlegg vil uten tvil være en god investering – både under og etter koronapandemien.

Dag-Helge Rønnevik

Kolnes

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.