Kopervik kirke. Arkivfoto.

Byggeskikkprisen til Kopervik kirke

Skrevet av Kent Olsen
03.12.2019 17:40 - OPPDATERT 04.12.2019 08:01

I kveld ble det bestemt at kommunens årlige byggeskikkpris går til Kopervik kirke.

KOPERVIK: Under hovedutvalg teknisk og miljø ble det tirsdag kveld bestemt at byggeskikkprisen går til Kopervik kirke.

– Anlegget representerer den moderne arbeidskirken. Inntil kirkerommet ligger en lav fløy med forsamlingssal og kontorrom. I Kopervik kirke er funksjonene klart artikulert i bygningskroppen, der hver av funksjonene har egne volumer. Planen er oversiktlig, og anlegget som helhet har en symmetrisk karakter, står det i begrunnelsen.

Her er hele begrunnelsen:

Anlegget er reist nær den tidligere kirketomten på høgden bak byen. Volumet for kirkerommet er høgreist og har takrytter med klokke. Slik rager det høgt over bybebyggelsen og gir byen en helt ny og overraskende kontur. Denne effekten er tilsiktet og vellykket.

Kirkefløyens rektangulære form med spist saltak over hvite tykke murvegger gir straks assosiasjoner til middelalderske steinkirker. Med dette er det lykkes å tilfredsstille et fremherskende ønske om et bygg som ”virker som kirke”. Byggeprosessen har løp knirkefritt, og det er alminnelig tilfredshet med kirkebygget.

 Anlegget representerer den moderne arbeidskirken. Inntil kirkerommet ligger en lav fløy med forsamlingssal og kontorrom. I Kopervik kirke er funksjonene klart artikulert i bygningskroppen, der hver av funksjonene har egne volumer. Planen er oversiktlig, og anlegget som helhet har en symmetrisk karakter, står det i begrunnelsen.

Detaljeringen ute og inne er veloverveid og konsekvent gjennomført. Løsningen for takrytteren er interessant med beltet som følger takfallet og som folder seg opp og danner rytteren med spir. Her har det lykkes å skape et moderne tårn som fremstår som rasjonelt og vakkert.

Kirkerommet er høgt og har store dimensjoner. Dette bidrar til en naturlig sakral virkning. Lysinnfallet fra spalter i fondveggen er behagelig. Gjennom den transparente gavlveggen med inngangsparti mot vest skapes en fin sammenheng med kirkegården og landskapet bakenfor.