Gjeldende reguleringsplaner med påtegnet rød vei mellom Tjøsvoll øst og Sevland. Reguleringsplaner hentet fra kommunekart.com.
Leserinnlegg:

«Bygg ny veg fra Tjøsvoll Øst til Varnevegen!»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: I Karmøynytt den 2. august leser vi om Glenn Jakob Vea, som er frustrert over manglende vegforbindelse til Lyngtrevegen, før kalt Nylandsvegen. Kommunen har stengt av den tidligere adkomstvegen fra Circle K. Beboerne i Lyngtrevegen må nå kjøre via Tostemvegen, gjennom Tjøsvoll Øst, noe som fører til økt trafikk i området. 

Vea påpeker at det var planlagt ekstra vei da 300 nye hus ble bygget i området, men at prosjektet aldri ble realisert.  

Prosjektet som Vea sikter til, er formodentlig en tidligere planlagt ny veg fra Tjøsvoll Øst til Varnevegen, som vist i rødt i illustrasjon 1 nedenfor. Vegen var del av kommunale planer om å forlenge og knytte sammen veger i Åkra. 

Dessverre ble disse planene skrotet etter at kommunestyret i 2007 ble satt på ideen om å bygge ny hovedveg over Karmøy, et milliardprosjekt som vi i 2022 vet at det aldri kommer til å bli noe av. 

Omkjøringsveien mellom Ådland og Veakrossen er en økonomisk umulighet (vil kreve ekstreme bompengetakster), noe som nok blir politisk avgjort i løpet av et års tid. 

Ny trasé fra Veakrossen til Helganes er for lengst skrotet. 

Fylkeskommunen har derfor bestilt en mulighetsstudie for oppgraderinger av eksisterende fylkesveg 547, som offentliggjøres 1. oktober. 

Det går altså mot skroting av omkjøringsveien, og det betyr at Karmøy kommune kan hente fram gamle planer for Åkra, der altså ny veg mellom byggefeltet på Tjøsvoll Øst til Varnevegen har vært sentral. En slik veg vil løse alle de adkomstproblemene som Vea omtaler i reportasjen i Karmøynytt. 

Snart starter byggingen av ny rundkjøring i Åkra sentrum, sammen med en forlengelse av Engvegen til Tostemvegen. Disse prosjektene har også vært del av planene for Åkra i minst 20 år, og nå blir de endelig realisert. 

0+-alternativet ble lansert av Statens vegvesen i kommunedelplanen fra 2010, og vises på denne figuren. 0+ innebærer oppgradering, utvidelse og sammenkobling av veier sentralt på Åkra. Illustrasjon: Statens vegvesen.

I tillegg lanserte Statens vegvesen i 2010 en såkalt 0+-plan for Åkra, som vist i illustrasjon 2 nedenfor. Planen er nå brennaktuell for Åkra, og kommunen bør begynne å legge strategier for å få den realisert så raskt som mulig. Det er helt nødvendig for en videreutvikling av Åkra, og kommunale veier er kommunens ansvar. 

Tida for store vegprosjekter i Karmøy er over. Det er ikke penger til det. Og statlige etater er imot det. En ny omkjøringsveg i Åkramarka ville uansett ikke ha løst vegutfordringene i Åkra. Interntrafikken er såpass høy at det er prekært at det gjøres noe med det internevegnettet, sammen med tiltak for myke trafikanter. 

Det er svært dårlig politikk å vente på milliardprosjekter som det aldri kommer til å bli noe av. Det vil gå sterkt utover lokalbefolkningen, som har ventet på tiltak i Åkra i flere tiår. 

Snart får vi nye Engvegen og ny rundkjøring i Åkra. Neste prosjekt må bli ny vegforbindelse mellom Tjøsvoll Øst og Varnevegen!

Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen