Ordfører Jarle Nilsen (AP).

«Busstilbudet må bli bedre – for alle»

Skrevet av Jarle Nilsen
02.09.2020 12:24 - OPPDATERT 02.09.2020 14:51

LESERINNLEGG: Den siste tida har det vært mye oppmerksomhet både i tradisjonelle og sosiale medier om omleggingen av bussrutene i deler av Karmøy kommune. Dette er også tatt opp politisk i formannskapet. 

Kommunen er blant annet blitt varslet om at korrespondanse mellom ruter er blitt dårligere. Eksempelvis melder en innbygger om at turen fra Sandve til Haugesund tidlig på morgenen er blitt fordoblet – fra én til nærmere to timer. Tilsvarende skal det ha blitt vanskeligere – og mer tidkrevende – å ta seg fra Røyksund til Haugesund for å komme på videregående skole. Ellers ser vi at busstilbudet på vestsida av Torvastad er redusert til fordel for et bedre tilbud på østsida. 

For kommunen er et funksjonelt kollektivtilbud avgjørende i et integrert bo- og arbeidsmarked som vi har på Haugalandet. På samme måten som det er viktig for boattraktivitet og næringsutviking, er det avgjørende hvis vi skal sikte oss inn mot «det grønne skiftet». Når innbyggere i kommunen opplever at busstilbudet forsvinner eller blir vesentlig forverret, er det liten trøst i at det «blir bedre for noen». Det er viktig at grupper av innbyggerne i kommunen ikke blir forhindret fra å ta del i skole, arbeidsliv eller fritidsaktiviteter fordi busstilbudet ikke er godt nok. Kommunen har sendt brev til Kolumbus hvor vi krever at busstilbudet tilrettelegges til brukernes behov. 

 

Jarle Nilsen

Ordfører

Karmøy kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.