Turstien ned til Bukkøy.

– Bukkøy bør være tilgjengelig for alle

Skrevet av Ann Kristin Andreassen
18.07.2019 14:55 - OPPDATERT 19.07.2019 08:35

Det sier Venstres Svein Abrahamsen og etterlyser universell utforming av turstien til Bukkøy slik at øya blir tilgjengelig for alle.

AVALDSNES: Abrahamsen har meldt inn et spørsmål til fylkeskommunen om turstien til Bukkøy som er et populært friluftsområde på historisk grunn. Spørsmålet vil bli besvart under et møte i regional- og kulturutvalget 29. august.

Her er spørsmålet hvordan fylkeskommunen best kan bidra til å få gjennomført bygging av en universell utformet tursti til Bukkøy. 

– Jeg ser som fylkespolitiker på det som viktig å få en universelt utformet tursti til Bukkøy, sier Abrahamsen til Karmøynytt og fortsetter:

– Denne øya bør helt klart alle ha tilgang til, uavhengig av funksjonsevne, enten de er lokale turgåere, turister, eller skoleelever på leirskole. Her bør det være mulig å finne gode løsninger som både ivaretar best mulig tilgjengelighet til øya og vern av kulturminnene. 


Ikke gode nok

Det har lenge vært jobbet for å få på plass en universelt utformet tursti på Bukkøy. Karmøy kommune har satt av to millioner kroner til en slik tursti mens Rogaland fylkeskommune tidligere har gitt tilsagn om 700 000 kroner.

– Kommunestyret i Karmøy fikk 1. juli 2019 en orientering fra ordfører om status for arbeidet med universell utformet tursti til Bukkøy etter spørsmål fra Alf Magne Grindhaug i KrF. Her ble det opplyst at det er utarbeidet skisser for mulige traséer, opplyser Abrahamsen.

Fylkeskommunen skal imidlertid ha gitt uttrykk for at ingen av disse er gode nok til å motta tilskudd siden stigningsforholdene ikke er tilfredsstillende.

– Kommunen ser ikke mulighet til "ekte" universell utforming av stien på grunn av terrenget og nødvendige hensyn til kulturminnevern. Likevel hadde forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne blitt mye bedre, og Norges Handikapforbund har signalisert sin aksept for løsningene, ble det opplyst. 

Videre ble det opplyst at Karmøy kommune har fått innvilget statlige midler, slik at en kan få universelt utforming av turstien ut til Bukkøy også uten fylkeskommunal støtte.

– Det vil imidlertid bety at en ikke vil komme like langt med å legge turstien til rette for alle som planlagt med fylkeskommunal støtte, mener Abrahamsen.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.