ARKIVFOTO: Leder av hovedutvalg helse- og omsorg i Karmøy kommune, Leif Malvin Knutsen.

Budsjettsmell på 22 millioner møter Karmøy-politikerne etter ferien

Skrevet av Øystein Merkesvik
27.08.2018 08:20 - OPPDATERT 27.08.2018 10:20

KARMØY: Politikerne i hovedutvalg helse og omsorg i Karmøy får en brå slutt på sommeridyllen når de samles til sitt første møte etter ferien førstkommende onsdag.

Rådmann i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen skriver i saksdokumentene i forkant av møtet at hun er bekymret over situasjonen.

«Budsjettutviklingen er svært bekymringsfull. Kostnadsøkningen er sterk på flere områder. Nye brukere med store bistandsbehov medfører økt overtid og innleie. Det arbeides med bedre indikatorer for å fange opp volumvekst så tidlig som mulig, og nye budsjettmodeller for å sikre en mest mulig objektiv fordeling av ressurser i sektoren», skriver hun.

Les også: – Karmøy kommune mangler gode nok rutiner for økonomistyring innen helsesektoren

Full gjennomgang

Budsjettoversikten viser at økte kostnader til ressurskrevende brukere er en vesentlig årsak til overforbruket. Innen Juli var avviket på hele 34 millioner kroner i forhold til budsjettet. I følge rådmannen vil noe av dette bli dekket av økte inntekter.

Hun lover nå en full gjennomgang av virksomhetene for å se på tiltak som kan redusere kostnadene.

«Forslag til tiltak vil bli lagt fram for politisk behandling», opplyser rådmannen.

 

 

Les mer om:

Karmoynytt