Odd Magne Hansen (SV).

Bred enighet om miljøpris

Skrevet av Kent Olsen
31.10.2019 13:12 - OPPDATERT 01.11.2019 09:02

Formannskapet gikk enstemmig inn for å opprette en miljøpris.

POLITIKK: Etter at Marianne Sol Levinsen (SV) fremmet et oversendelsesforslag i kommunestyret for godt over et år siden om en miljøpris lå saken endelig på formannskapets bord mandag.

– Jeg synes dette er veldig bra at vi også har en miljøpris. Jeg merker meg på siste siden at miljøprisen ikke skal være en politisk pris. Jeg er helt enig der, sa Helge Thorheim (Karmøylista), som ønsket å ta ordet «klima» ut av rådmannens forslag til vedtak, noe som falt.

Odd Magne Hansen (SV) var også positiv til at saken endelig lå på bordet.

– Jeg har lest utredningen fra rådmannen, og jeg synes det er veldig bra, sa Hansen.

Han stusset likevel over fristen for å komme med forslag, og foreslo en tidsfrist til 1. desember, som ble enstemmig vedtatt.

Saken skal videre opp til kommunestyret 25. november.