Arkivfoto.

Brandtzæg har tro på Karmøy

Skrevet av Jarl Vidar Meling
05.04.2011 15:30 - OPPDATERT 05.04.2011 17:30

Hydro har fått mye kjeft for vedtaket om å legge ned pressverket på Karmøy. I tillegg er de blitt beskyldt for å mangle vilje til å investere i et nytt K6-anlegg. Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg forsikret i dag tillitsvalgte om at fabrikken på Karmøy fremdeles er en del av Hydro sine fremtidsplaner.
-Jeg er optimistisk på Karmøy sine vegne. Med de nedskjæringene som er foretatt vil fabrikken være godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, sier Brandtzæg.
Hydro har foreløpig skrinlagt planene om å bygget et K6-anlegg på Karmøy. Konsernsjefen forsikrer om at de planene kan bli en realitet hvis betingelsene for en utbygging er tilstede. Han påpeker likevel at så ikke er tilfellet i dag, selv om regjeringen har sagt at de muligens kan bidra med midler for å realisere et K6-anlegg
-Det ser positivt ut, men vi er nødt til å få bedre langsiktige kraftbetingelser for at vi skal være villige til å bygge ut, sier Brandtzæg.
Forrige uke gikk hovedtillitsvalgt og styrerepresentant for de ansatte Sten Roar Martinsen ut og nærmest ba hydrostyret ta sin hatt å gå fordi de hadde besluttet å legge ned pressverket på Karmøy. Produksjonstall fra Hydro viser nemlig at verket på Karmøy aldri har hatt flere bestillinger enn nå. Martinsen synes møte med konsernsjefen var positivt.
-Han kunne ikke presentere noe konkret, men inntrykket er at Hydro er positive til Karmøy, sier Martinsen.
 
Se hele intervjuet med Svein Richard Brandtzæg i videovinduet.