Leserinnlegg:

Bløffer Karmøylista om bompenger? Svaret kommer snart

Thorheim mener i korte trekk at det er staten som skal finansiere veibyggingen i Norge, siden den rike staten åpenbart har nok penger til dette.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentenes meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Under forrige lokalvalgkamp – i mai 2019 – publiserte Helge Thorheim et leserinnlegg på Karmøylistas hjemmeside, som han kalte «Bompenger – en sann folkeplage». I innlegget skriver Thorheim at «motstanden mot bompenger har økt dramatisk – og det så absolutt med rette». 

Thorheim mener i korte trekk at det er staten som skal finansiere veibyggingen i Norge, siden den rike staten åpenbart har nok penger til dette. Det Thorheim «glemmer» i sitt innlegg, er at all offentlig, innenlands pengebruk er inflasjonsdrivende, og det er selvsagt grenser for hvor mye offentlige penger som kan «sprøytes inn» i den norske økonomien (allerede er rundt halvparten av det norske bruttonasjonalproduktet offentlige penger). Dette skjønner alle som har satt seg ørlite grann inn i samfunnsøkonomi. Får vi altfor store offentlige budsjetter, vil inflasjonen – som nå allerede er svært høy – stige ytterligere fordi presset i økonomien blir for stort (lønns- og prisspiral), da med påfølgende renteøkninger som et resultat. Noe som medfører en dobbelsmell for de som har lån.

Og bare så det er sagt: Staten ville aldri – aldri – brukt 1 milliard kroner på omkjøringsveien, som er det veiprosjektet som Thorheim ivrer mest for. Til det er samfunnsnytten – i forhold til kostnadene og ødeleggelsene – altfor liten. Skal dette prosjektet noen gang bli realisert, så må det skje gjennom ekstreme bompengetakster fra Liknes/Fagerland i sør til Våge (flyplassrundkjøringen) i nord (omtrent en tredobling av dagens takser i den såkalte Karmøypakken). Thorheim taler altså med to tunger: Han er mot bompenger, men vil samtidig ha omkjøringsveien. Dette går ikke i hop.

Om en uke (mandag 13. februar) skal forlengelsen av Haugalandspakken behandles av kommunestyret i Karmøy. Det er selvsagt nøyaktig samme partiene som ivrer for omkjøringsveien, som også stemte ja til forlengelsen i forrige ukes formannskapsmøte: Karmøylista, Ap, KrF og Høyre. «Selvsagt» fordi forlengelsen av Haugalandspakken for Karmøys del stort sett bare skal gå til forberedende tiltak til omkjøringsveien: søndre tilførselsvei og eventuelt grunnerverv. 

Karmøys innbyggere vil for øvrig tape stort på en slik forlengelse; omtrent 185 millioner vil bli tatt inn gjennom Karmøys bommer i løpet av 2,5 år – og enda mer om det blir en forlengelse på 3,5 år – men bare omtrent 50-60 millioner vil bli brukt i Karmøy kommune de først 2,5 årene. Vi snakker altså om en pengestrøm fra Karmøys bilister til veiprosjekter på andre deler av Haugalandet, på i størrelsesorden 130 millioner kr – hvis forlengelsen blir ut 2025 (noe den nok minst blir). Det er selvsagt kun den prestisjebefengte omkjøringsveien som kan få et flertall av kommunestyret til å gå inn for en så elendig deal for Karmøys befolkning.

Jeg ønsker å avslutte med et annet sitat fra Thorheims snart fire år gamle valgkampinnlegg – som en liten påminnelse både til Thorheim selv og til de som vurderer å stemme på Karmøylista – der Thorheim skriver at bompenger tross alt er bedre enn veiprising, som ikke har noen tidsbegrensning: «Bompengeprosjektene har tross alt som regel en varighet på 15 år og når prosjektet er nedbetalt, skal betalingen falle bort.» 

Neste uke får vi svar på om Thorheim og resten av Karmøylista følger sin uttalte motstand mot bompenger, eller om de ønsker å forlenge Karmøypakken med inntil 3,5 år – altså maksimalt ut 2026. Det hjelper selvsagt lite å si at man er mot bompenger, hvis man stemmer for dem når det kommer til stykket. Så får vi tro at velgerne følger med.

Gunvar Mikkelsen

Motstander av omkjøringsveien